Tilbage

Ret til fri uddannelse

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2008

Projekt slut:

31.07.2009

Beviliget beløb:

399.452,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Movimiento Pedagogico Nacional

Overordnede mål :

MPN udøver en aktiv og effektiv fortalervirksomhed til styrkelse af uddannelsessektoren i Nicaragua udfra en rettighedsbaseret tilgang

Umiddelbare mål :

1: MPN er styrket organisatorisk 2: MPN har udviklet strategier til efteruddannelse af lærere 3: MPN indgår i netværk til styrkelse af uddannelsessektoren

Målgrupper :

129 medlemmer af MPNs bestyrelser i lokalafdelinger og nationalt 721 medlemmer af MPN 100 repræsentanter for landets etniske mindretal

Resume:

Uddannelsessektoren i Nicaragua er i alvorlig krise. Næsten en million børn og unge modtager ingen skoleundervisning, og pga dårlige løn- og arbejdsvilkår flygter de uddannede lærere fra professionen. Foruroligede over en skræmmende udvikling har uddannelsesfolk fra hele landet sluttet sig sammen i Movimiento Pedagogico Nacional (MPN) med det formål at påvirke landets politikere til at opprioritere uddannelsessektoren samt styrke lærernes egen uddannelse. Dette projekt sigter mod at styrke partnerens evne til at arbejde for disse mål. Det skal styrke demokratis-ke strukturer i organisationen og bidrage til, at MPN får national udbredelse i alle landets departe-menter. Det skal styrke partnerens evne til at øve fortalervirksomhed ud fra en rettighedsbaseret tilgang overfor parlamentarikere og kommunale politikere og styrke partnerens evne til at tilbyde dets medlemmer relevant efteruddannelse, til højnelse af kvaliteten i grundskoleuddannelserne og styrke organisationens gennemslagskraft.