Tilbage

The Uganda/Denmark NCD Alliance Partnership

Organisation:

Kræftens Bekæmpelse

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

15.08.2010

Projekt slut:

01.07.2011

Beviliget beløb:

495.674,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Uganda Cancer Society

Overordnede mål :

Alliance mellem hjerte, kræft og diabetesforeninger i Uganda og Danmark der gennemfører fortaler- og lobbyarbejde for forebyggelse og kontrol af diabetes, hjerte- og kræftsygdomme.

Umiddelbare mål :

• En alliance (NCD Alliance) mellem diabetes, hjerte og kræftforeninger i Uganda og Danmark • Fælles platform for fortaler- og lobbyvirksomhed • Plan for kapacitetsopbygning i alliancen • Projektplaner og ansøgninger for befolkningsrettede forebyggelsesaktiviteter

Målgrupper :

• Ca. 24 bestyrelsesmedlemmer fra de tre foreninger • Ca. 24 Frivillige, patienter, pårørende • Ca. 12 Sundhedsprofessionelle • 1 til 2 repræsentanter fra Sundhedsministeriet • 1 til 2 repræsentanter fra Verdens Sundheds Organisationen, Uganda • Der er både mænd og kvinder i målgruppen, der tilstræbes en ligelig fordeling

Resume:

Opbygning af alliance mellem hjerte-, kræft- og diabetesforeninger i Uganda og Danmark, der kan gennemføre fortaler- og lobbyvirksomhed med henblik på at forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme (kræft, diabetes og hjerte (NCDs)) sættes på den politiske dagsorden og prioriteres i overensstemmelse med deres andel af den globale sundhedsbyrde. Igennem seminarer, studierejse og kollegialt samarbejde: 1. Etableres Ugandas NCD Alliance 2. Udvikles en fælles platform for fortaler- og lobbyvirksomhed 3. Udvikles en plan for kapacitetsudvikling 4. Udvikles befolkningsrettede forebyggelses projekter for relevante risikofaktorer. Igennem deltagerinddragelse og uddannelsesaktiviteter sikres det, at planer og projekter baseres på lokale ønsker og behov. Patienter, frivillige, bestyrelsesmedlemmer, sundhedsprofessionelle, sundhedsministeriet og medarbejdere fra de danske foreninger vil deltage i aktiviteterne.