Tilbage

Minedrift og oprindelige folks rettigheder i Guatemala

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2008

Projekt slut:

15.08.2009

Beviliget beløb:

398.295,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala

Lokale partnere:

  • Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC)

Overordnede mål :

At gøre CONIC i stand til at arbejde med udfordringer, som minedrift skaber for oprindelige folk i Guatemala.

Umiddelbare mål :

'- CONICs medlemsbase vil få en viden om deres rettigheder, og hjælp til håndtering af mineproblematikker. - CONIC skal formulere en national strategi for arbejdet med konsekvenserne af minedrift. - Skabe diskussion om konsekvenserne af minedrift og udvinding af naturressourcer blandt relevante aktører i Guatemala.

Målgrupper :

Målgruppen er primært CONIC og deres medlemmer. Vi bestræber os på, at deltagelse og viden fordeles ligeligt mellem kvinder og mænd.

Resume:

I Guatemala har problemerne, som den oprindelige befolkning er stillet overfor, i forhold til jordrettigheder, forurening samt adgang til vand og infrastruktur fået en ny dimension som følge af et stigende antal miner. Målet med partnerskabsaktiviteten, herunder afholdelsen af et nationalt seminar med cirka 350 deltagere, er: 1) At CONICs medlemmer, der i stor udstrækning består af oprindelige folk, bliver mere bevidste omkring deres rettigheder og muligheder for at forebygge og løse problemer opstået i forbindelse med mineproblematikken. 2) At CONIC som organisation får øget kapacitet til at rådgive om og arbejde med de negative konsekvenser, som mineproblematikken generelt har for den oprindelige befolkning. 3) At skabe en national bevågenhed og et nationalt interessentnetværk.