Tilbage

Udvikling af nyt, engagerende mødekoncept

Organisation:

Mission Afrika

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

15.12.2014

Projekt slut:

15.12.2015

Beviliget beløb:

30.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Mission Afrika har lang tradition for at afholde møder, foredrag og arrangementer, men vi oplever i stigende grad, at den traditionelle mødeform har brug for en opdatering. Dels oplever vi stigende efterspørgsel efter aktiviteter/foredrag, der involverer deltagerne mere, og dels ønsker vi som organisation at bidrage til debatten omkring fattigdom på en anderledes måde, som lader vores partnere komme direkte til orde. Endelig oplever vi blandt vores frivillige mødeholdere/ambassadører en efterspørgsel efter konkrete og lettilgængelige måder at indgå i oplysningsaktiviteter på. Derfor søger vi om støtte til udvikling af et nyt mødekoncept bygget op omkring et spil, hvor deltagerne selv skal tage stilling til forskellige dilemmaer relateret til fattigdom og udviklingssamarbejde, og samtidig bliver præsenteret for, hvordan mennesker fra udviklingslande, der står i disse dilemmaer til daglig, håndterer disse. Et andet vigtigt element bliver aktiviteter, som giver deltagerne mulighed for på egen krop at opleve dilemmaer. Vi vil med denne ansøgning gerne søge om støtte til udvikling af mødekonceptet/spillet, og derfor er alle detaljer endnu ikke fastlagte, da vi ønsker en åben og inkluderende proces, hvor input fra frivillige i Danmark og vores partnere er med til at afgøre udformning dilemmaudvælgelse.