Tilbage

Women We Can - Improving conditions for female drug addicts in Tanzania

Organisation:

Rising Hope

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

08.02.2018

Projekt slut:

07.05.2019

Beviliget beløb:

198.437,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • The Light of Miracle

Overordnede mål :

En stærk CSO med kapacitet til at forbedre forholdene for kvindelige stofmisbrugere i Tanzania.

Umiddelbare mål :

'- Evaluering af (LoM)s organisatoriske kapacitet - Kapacitetsudvikling af organisationen LoM, hvor kvinderne fra LoM vil deltage i et træningsforløb med fokus på ledelse, administration og forvaltning. - Etablering af rehabiliterings faciliteter. - Vidensdeling med NGO’er og andre lokale aktører omkring misbrugsbehandling. - Indlogering af 6 kvindelige stofmisbrugere i rehabilitering. , - Afprøvning af forskellige behandlingsmetoder og tilgange samt løbende evaluering heraf. - Reintegration i samfundet: forud for udskrivning udformes individuel plan for reintegration i samfundet efter endt behandling, som inkluderer; bolig, forsørgelse og familie. Efter udskrivning vil der i 6 måneder blive fulgt op på de kvinder, som har været en del af rehabiliteringen og deres progression ift. re-integrationsplanen. - Strategi for behandling af kvindelige misbrugere i Tanzania udvikles efter de 12 måneder, på baggrund af den erfaring der er indsamlet. Evaluering af LoM’s organisatoriske kapacitet foretages igen ved afslutning for at evaluere indsatsens effekt.

Målgrupper :

Vores målgruppe er kvinder som er eller har været stofmisbrugere. Der er ingen begrænsning af hvor mange kvinder, der kan deltage i LoM, men det vil mindst være de 5 medlemmer der er nu.. Derudover vil 6 kvinder, som er afhængig af stoffer, indgå i rehabilitering. Derudover vil de 6 kvinders børn og familie blive positivt berørt af interventionen. Gennem outreach aktiviteter vil folk boende i høj-risiko områderne oplyses om stofmisbrug og behandlingsmuligheder. LoM samt de kvinder, der gennemgår behandling vil foretage oplæg om stofmisbrug på skoler som et forebyggende tiltag, hvorfor modtagerne heraf er en sekundær målgruppe.

Resume:

Indsatsens overordnede mål er: En stærk CSO med kapacitet til at forbedre forholdene for kvindelige stofmisbrugere i Tanzania. Med dette mål, ønskes to outputs, hvor det første er; en stærk partnerorganisation med forbedrede kompetencer i organisering, ledelse og forvaltning. Dette vil blive udført gennem organisatorisk kapacitets-opbygning faciliteret af Rising Hope. CSO'en vil være den første af sin slags i Tanzania. Denne CSO hedder Light of Miracle (LoM) og er vores partner. Det andet output, der ønskes er; udvikling af en erfarings baseret strategi for rehabilitering af kvindelige stofmisbrugere i Tanzania. Viden omkring rehabilitering fra stofmisbrug vil blive udviklet over en periode på 12 måneder, hvor forskellige metoder vil blive afprøvet, evalueret og justeret. Den viden der produceres skaber grundlag for udvikling af strategien.