Tilbage

Empowerment of Communities through Democratic Natural Resource Management

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (Konceptnote)

Projekt start:

01.10.2014

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

200.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique
  • Nepal

Lokale partnere:

  • Associacao do Meio Ambiente – amigos de terra (AMA)
  • Samaj Utthan Yuwa Kendra (SUYUK)
  • Wildlife Conservation Nepal (WCN)

Resume:

Resume af program: DFEs og partnernes strategiske fokus er at styrke civilsamfundets kapacitet med henblik på at bidrage til en demokratisk og ansvarlig naturressourceforvaltning med det mål at opnå sociale, økonomiske og økologiske forbedringer blandt befolkningen, som er afhængig af skoven og naturressourcerne i deres daglige liv. Det centrale fokusområde er at oprette og at støtte lokale skovdyrkerforeninger, som kan varetage disse befolkningsgruppers interesser og som vil øge deres færdigheder og viden, så de er i stand til at forvalte naturressourcerne på en bæredygtig måde. Ud over vores arbejde med foreninger, der er ansvarlige for naturressourceforvaltning, arbejder DFE og partnerne også med styrkelse af miljøuddannelse i skolerne. Miljøuddannelsen fokuserer på at øge bevidstheden om ansvarlig naturressourceforvaltning og at udvikle de fremtidige skov- og naturressourceforvalteres adfærd og kompetencer.