Tilbage

Folkeradio i Karagwe - Fase 2

Organisation:

Karagwes Venner (Uld-80)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2010

Projekt slut:

31.08.2013

Beviliget beløb:

1.133.410,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karagwe Media Association (KAMEA)

Overordnede mål :

Karagwes Folkeradio (Sauti ya wananchi Karagwe) styrker dialogen mellem politiske beslutningstagere / politikere / embedsmænd / konsulenter og andre og distriktets befolkning

Umiddelbare mål :

1. Radioens kapacitet har fået en faglig og teknisk kvalitet, der støtter dialogen mellem autoriteter og befolkningen i distriktet 2. En markedsføringsenhed er etableret, der kan sælge udsendelser til konkurrencedygtige priser, hvilket sikrer en økonomisk bæredygtig radio 3. KAMEA, har udviklet sig som radioens ejer, så de kan vejlede og føre tilsyn med radioen, både hvad angår indhold, etik og finansiering

Målgrupper :

Karagwe Districts befolkning på ca. 450.000 mennesker. De yngste i målgruppen er ca. 8 år.

Resume:

Projektet vil udbygge kapaciteten Karagwe Folkeradio, der har sit bagland i det lokale civilsamfund. Partneren (KAMEA) har vist sin styrke igennem drift af radioen i 1 år uden støtte. Radioen skal økonomisk baseres på salg af udsendelser lokalt, samt tilstrækkelig lokal teknisk kapacitet til en sikker drift. Til dette formål skal gennemføres en række uddannelsesaktiviteter af radioens personale, herunder en tekniker. Lytterne inddrages gennem målrettede aktiviteter. Projektet vil sikre KAMEA medlemskab af nationale netværksorganisationer. Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet gennem de nationale netværk herunder erfaringerne fra radioens inddragelse i valgkampen, der finder sted i efteråret 2010. Radioens langsigtede bæredygtighed er fokus for alle elementer i projektet.