Tilbage

Children's Safety Net/Børns Miljø

Organisation:

AC Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.02.2009

Projekt slut:

31.03.2013

Beviliget beløb:

2.998.900,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ethiopia

Lokale partnere:

  • Integrated Family Service Organisation (IFSO)

Overordnede mål :

I Shoromeda and Ferensai Legacia er børn trygge, anerkendte, hørt, lærer og leger og deres rettigheder beskyttes.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1 I 2012 lever 1200 piger og drenge fra 300 familier fra Shoromeda and Ferensai Legacia I familier og et lokalområde som skaber et trygt, sundt og psyko-socialt stimulerende miljø. Projektmål 2 I 2012 går 1.800 børn fra Shoromeda and Ferensai Legacia I skole og har adgang til støtte der forbedrer deres læring og resultater Projektmål 3 I 2012 har myndigheder og NGO’er forbedret deres samarbejde og fælles tiltag I forhold til at skabe postive forandringer for børn og unge i Shoromeda and Ferenzai Legacia

Målgrupper :

Projektet vil have en direkte effekt på 12.900 børn, unge, familier og strategiske partnere i Shoromeda and Ferencay Legacia. Det bredere oplysningsarbejde og gennem netværksarbejde med NGO’er, myndigheder, civilsamfundsorganisationer vil projektet have en effekt på 90.000 indbyggere i Shoromeda and Ferenzai Legacia og en indirekte effekt på et ikke estimeret antal udenfor projektområdet.

Resume:

Børns Miljø ønsker at skabe et socialt og fysisk miljø, der drager omsorg for børns udvikling og rettigheder i den nordøstlige del af Addis Ababa i Etiopien. Børns Miljø når 12.900 mennesker fordelt på 300 familier, børn i 6 grundskoler, myndigheder og organisationer. Projektets hovedkomponenter er styrket forældrekompetence, forbedret udbytte af skolen og styrket samarbejde mellem aktører i området. Synlige forandringer gennem miljøhygiejne og rehabilitering af floden skaber indgangen til at øge viden om børns udvikling og styrke børn og unges rettigheder og deltagelse. Projektet skaber fundamentet for en fremtidig udvikling i lokalområdet, der er forankret i børn, unge og voksnes potentialer og muligheder, og i et styrket samarbejde. Herudover er det et mål at lokalområdet får en stemme og holder både NGOer og myndigheder ansvarlige. Projektet lægger vægt på at afprøve nye metoder og dokumentere best practices sammen med målgruppen.