Tilbage

Styrkelse af partnerskabet mellem SAHB og DIB

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.09.2008

Projekt slut:

31.08.2009

Beviliget beløb:

399.292,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • El Servicio de Asentamientos en Bolivia (SAHB)

Overordnede mål :

SAHB og DIB har styrket deres fælles evner og muligheder for at udføre projekter der involverer civilsamfundet i den demokratiske udvikling af Bolivia

Umiddelbare mål :

SAHB har styrket sin demokratiske opbygning og legitimiteten i forhold til målgrupperne. SAHB og DIB har forbedret og aktualiseret kendskabet til planlægning, ledelse og implementering af udviklingsprojekter og kan bruge den viden i forhold til de udvalgte arbejdsområder. Kendskabet og kontakten til andre organisationer er styrket til at indgå i nye samarbejdskonstellationer.

Målgrupper :

SAHB er projektets primære målgruppe, Organisationen har i øjeblikket 12-15 aktive medlemmer. Herudover har organisationen et stort netværk til potentielt nye medlemmer. Gruppen omkring SAHB udgøres af 20-30 personer (fagfolk og studerende) DIBs Bolivia gruppe på 8-10 medlemmer er projektets sekundære målgruppe. Alle har et godt kendskab til landet og relationerne mellem SAHB og DIB. Derudover skal aktiviteterne inddrage repræsentanter fra målgruppen samt lokale og nationale myndigheder, der tænkes involveret i projektaktiviteter. Den danske ambassade udvist stor interesse for ideerne og vil blive inviteret til at følge projektet.

Resume:

DIB har sammen med sin bolivianske samarbejdspartner, SAHB gennem snart 10 år gennemført projekter på den bolivianske højslette. Begge organisationer har i længere tid været inde i en omstillingsfase, hvor man ønsker at ændre fokus samt styrke og udvide fælles indsatsområder i Bolivia. Nærværende partnerskabsaktivitet skal bidrage til denne proces. Gennem et længere forløb vil organisationerne fokusere på samarbejdskonstellationens styrker og svagheder samt identificere fremtidige indsatsområder. Derudover vil aktiviteterne bidrage til, at SAHB få styrket sin demokratiske opbygning og legitimiteten i forhold til målgrupperne. Partnerskabsaktiviteten vil forløbe over et år som en blanding af seminarer/workshop og gruppe/feltarbejde..