Tilbage

MUAWIKA II - Water supply, sanitation and hygiene

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

13.10.2011

Projekt slut:

27.10.2011

Beviliget beløb:

66.690,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Resume:

Det overordnede formal med MUAVIKA projektet er at forbedre livet for de marginaliserede og fattige beboere i 5 landsbyer i Karatu distriktet, gennem forbedret adgang til sanitet, hygiejne og vand. Projektet har to delmål, nemlig 1) at udvikle og udbrede billige og lavteknologiske løsninger til forbedret vandforsyning, sanitet og hygiejne blandt målgruppen; 2) at gennem en rettighedsbaseret tilgang at bevidstgøre målgruppen om deres ret til fyldestgørende vandforsyning, sanitet og hygiejneservice samt at bidrage til at relevante autoriteter forpligtes til at leve op til deres ansvar. Projektet indeholder en kapacitetsopbygning af vores partner KDA og en videreudvikling af samarbejdet imod et regulært partnerskab. Derudover er det et tværgående mål at etablere at netværk blandt CSO’er i Karatu distriktet som skal kapacitetsopbygges til at udføre fortalervirksomhed.