Tilbage

Increased Access to Inclusive Education in Somaliland through strengthening of SASE as Organisation with Special Focus on Visibility and Family Networks

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2010

Projekt slut:

30.04.2014

Beviliget beløb:

2.996.703,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Somali Association for Special Education (SASE)

Overordnede mål :

Skolesystemet i Somaliland har god management af Inclusive Education (IE) for alle børn med special needs, SN, (specielle behov), som er respekteret som værdifulde individer af familier, lærere, bekendte og alle

Umiddelbare mål :

1. Ved slutningen af 2013 har lokale NGO’er, der arbejder med SN, også SASE, godt lederskab og management samt SASE er i stand til at fundraise 20% af deres daglige løbende udgifter 2. Ved slutningen af 2013 har 200 børn med SN adgang til uddannelse 3. Ved slutningen af 2013 har SN børnene i to eksisterende og to nye specialklasseværelser nem adgang til etablerede, fungerende specielt designede toiletter og håndvaskfaciliteter samt kvalificerede Special Needs Education, SNE, (specialundervisnings-) lærere

Målgrupper :

• SASE som organisation • 20 familier med SN børn i hver af de 4 regioner • 200 børn med SN, som vil blive indskrevet til specialklasseværelserne i de almindelige skoler • 80 TOTs, som vil undervise 400 familier i generel sundhed • 30 lærere trænet i hhv. generel og specialiseret SNE

Resume:

Projektet vil styrke muligheden for Inclusive Education for børn med specielle behov i 5 regioner i Somaliland. Dette søges gjort gennem kapacitetsopbygning af Somali Association for Special Education (SASE) som organisation med specielt fokus på synliggørelse og familienetværk. 20 familier styrkes til at varetage deres barns rettigheder på bedste måde. Repræsentanter for familienetværkene udrustes til at komme med i skolekomiteer på de skoler, hvor børn med specielle behov bliver integreret. Herigennem udøves fortalervirksomhed og bevidstheden øges, især overfor myndighederne, til at fremme en inkluderende tilgang til undervisning. Fysioterapi behandler jævnligt børn og træner deres familier for at forbedre mobiliteten hos de børn med mere omfattende specielle behov. Indendørs lege- og fysiske læringsområder vil styrke koordinationen samt de motoriske færdigheder hos børnene. Dette, sammenholdt med sports events, får børnene til lettere at integreres med børn uden specielle behov på de almindelige skoler.