Tilbage

Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, cambodia (COCIS)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

30.05.2017

Beviliget beløb:

4.300.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at forbedre leveforholdene for fattige husholdninger i Siem Reap gennem styrkelse af civilsamfundsorganisationer.

Umiddelbare mål :

1) I 2016 har 175 selvhjælpsgrupper (SHG) forbedret deres organisatoriske kompetencer. 100 af disse selvhjælpsgrupper er i stand til at gennemføre lokale udviklingsprojekter. 2) I 2016 har 10 landbrugskooperativer (sammenslutninger af SHG) øget deres medlemstal til at omfatte samlet set 1000 medlemmer. 3) I 2016 har 125 ud 175 SHGer og 6 ud 10 landbrugskooperativer og den lokale partner fået øget indflydelse på lokale og nationale beslutninger vedr. udviklingen i landdistrikterne.

Målgrupper :

175 selvhjælpsgrupper (over 90% af medlemmerne er kvinder) fordelt over 130 landsbyer i Siem Reap provinsen. I alt omfatter grupperne ca. 3000 personer. 10 andelsforeninger blive støttet i deres udvikling.

Resume:

Projektet er et samarbejde mellem ADDA (Agricultural Development Denmark Asia) og READA - Rural Economic and Africultural Development Agency. Det er projektets mål, at forbedre levestandarden i landområderne i Siem Reap provinsen (Cambodia) ved at støtte 175 kvinde-selvhjælpsgrupper og 10 små andelsforeninger, så de bliver i stand til at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for sårbare og fattige - især kvinder. Selvhjælpsgrupperne og foreningerne skal rustes, så de ved egen drift kan iværksætte og udvide indkomstgivende forretningsaktiviteter, og/eller etablere landsbyprojekter til gavn for fællesskabet. Samtidig skal gruppernes demokratiske og organisatoriske kapacitet styrkes, så de, i højere grad end hidtil, kan øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet. Andelsforeningerne skal yderligere øge værditilvæksten af medlemmernes produktion, fremme fællesskabet og yde fortalervirsomhed for fattiges bønders sag.