Tilbage

Smart Village

Organisation:

Tanzanians in Denmark (TANDEN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

25.05.2019

Projekt slut:

28.10.2020

Beviliget beløb:

493.664,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 7: Bæredygtig energi

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • LONGIDO COMMUNITY INTEGRATED PROGRAM -LOOCIP

Overordnede mål :

De involveret kvindegrupper opnår øget kapacitet til at drive indsatser, der kan bidrage til større sammenhængskraft på tværs af køn og status og dermed give dem mere indflydelse i samfundet.

Umiddelbare mål :

Det er målet at etablere aktiviteter, der kan skabe fortalervirksomhed blandt projektets involveret kvindegrupper, således at de opnår kompetencer, der kan bidrage til større ligestilling og bæredygtig udvikling i deres lokalsamfund.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de ca. 70 kvinder i mellem ca. 20 til 40 år, der er bredt repræsenteret i maasai-stammerne omkring Longido-distriktet. Den sekundære målgruppe er alle dem, der skal være med til at fylde rammerne ud. Det er de umiddelbare brugere af de løsninger og den viden, som bliver formidlet af kvindegrupperne. Dette er borgere som i særlig grad vil være de, der ikke har så mange alternativer for beskæftigelse eller uddannelse, og som i helt særlig grad har brug for det fællesskab, aktiviteterne kan tilbyde.

Resume:

Projektet Smart Village går på at yde oplysning og kompetenceopbygning indenfor områder, der har fokus på at forberede levestandarden for en række maasai-landsbyer i Longido-distriktet som ligger i det nordlige Tanzania. Projektet tager afsæt i at undervise eksisterende kvindegrupper i hvordan de kan gøre deres landsbyer ”smartere” og mere bæredygtige ved hjælp af værktøjer som gør dem bedre i stand til at tilpasse sig de store klima-forandringer som området lider under. Dette munder ud i en række workshops, hvor etablering af samfundsdrevne løsninger er centrum for projektet. Herunder områder, som sundhed ift. madlavning, manglende ligestilling, landbrug, strøm og viden omkring vandforvaltning.