Tilbage

Strengthening Organizational & Operational Capacities of JEEP Folkecenter, Uganda

Organisation:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2009

Projekt slut:

30.09.2011

Beviliget beløb:

499.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Joint Energy and Envioment Projects (JEEP)

Overordnede mål :

At styrke JEEPs kapacitet til bevidstgørelse og træning indenfor energi og miljø for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling

Umiddelbare mål :

Organisatorisk kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning af personalet Indslusning af trainees via arbejde med JEEPs målgruppe Netværksarbejde, nationalt og internationalt

Målgrupper :

Bestyrelse: 4 kvinder og 5 mænd Medlemmer: ca. 500 kvinder og 500 mænd Ansatte incl. trainees og frivillige: 8 kvinder og 9 mænd 7 lokalområders deltagere: ca. 175 kvinder og 175 mænd

Resume:

Med Partnerskabsaktiviteten tilsigtes det at genneføre en proces, hvor der deltagerorienteret arbejdes for at styrke de organisatoriske og operationelle kapaciteter af JEEP Folkecenter, hvor der samtidig forventes at tilfalde Nordisk Folkecenter erfaringer i nord-syd samarbejde indenfor JEEPs aktiviteter. I processen vil der bl.a. blive lagt vægt på aktiviteter, der fremmer JEEPs nationale og internationale netværk, og som forbedre JEEPs muligheder for at kunne udføre fortalervirksomhed. Gennem processen forventes det at udvalgte fattige grupper i Uganda vil have modetaget vigtig information og træning indenfor særligt miljøbeskyttelse, energi samt bæredygtigt landbrug.