Tilbage

Improving Livelihoods by the Use of the CLUES Planning Approach in Mulago III Parish, Kawempe Division, Kampala

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.03.2014

Projekt slut:

31.10.2014

Beviliget beløb:

274.575,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Sustainable Sanitation & Water Renewal Systems (SSWARS)

Resume:

Projektets mål er at forbedre folks levevilkår gennem introduktion af ”Community Led Urban Environmental Sanitation” (CLUES) som et planlægningsværktøj i Mulago III sogn. CLUES tilgangen giver interessenter på alle niveauer men specielt på hushold og lokalsamfundsniveau en mulighed for at deltage i planlægning, implementering og drift af bæredygtige miljøsaneringsydelser. Lokalsamfundene vil have beføjelse til at forstå og identificere miljøsanering og hygiejneproblemer i deres lokalsamfund. De vil lære at kunne foreslå interventioner for at løse deres problemer. De vil blive støttet til at udvikle en handlingsplan, og prioritere en trinvis implementering, når midler er til rådighed. Endelig vil en workshop blive tilrettelagt for Mulago III sogn og andre nøgleaktører såsom NGOer, lokaladministration, WASH netværk mv. i Kampala for at udbrede processen og øge anvendelsen af CLUES som planlægningsværktøj på Kampala-niveau for således at bidrage til at forbedre slumbeboeres levevilkår.