Tilbage

“Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Peru”

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2014

Projekt slut:

31.03.2015

Beviliget beløb:

820.360,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Asociacion Kallpa

Overordnede mål :

Den seksuelle og reproduktive sundhed er forbedret for unge i Peru, og de får opfyldt deres seksuelle og reproduktive rettigheder.

Umiddelbare mål :

D. 1.1.2015 har regionale og lokale politiske myndigheder i rurale og urbane områder i Lima, Ayacucho og Loreto forpligtet sig til at forbedre implementeringen af lovgivningen vedr. SRSR.

Målgrupper :

1. Lokale og regionale politiske myndighedspersoner i Lima, Ayacucho og Loreto. 2. 45 skoleelever (3 x 15) og 45 unge fra organiserede ungdomsgrupper (3 x 15) i aldergruppen 14 - 24 år, 90 forældre (3 x 30) og 90 lærere (3 x 30) og 30 ( 3 x 10 ) uddannelsesteknikere i de tre repræsentative områder i Peru. Så vidt muligt bliver disse grupper fordelt ligeligt på køn

Resume:

Peru har - gennem internationale konventioner og egen lovgivning - forpligtet sig til at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) for befolkningen. Implementeringen af de nationale love - og dermed den ønskede effekt af disse love - har dog været meget mangelfuld. Dette projekt vil sætte SRSR tilbage på dagsordenen og forpligte lokale og regionale politikere i områderne Lima, Loreto og Ayacucho til at implementere den gældende lovgivning. Presset på politikerne i Lima, Loreto og Ayacucho, som repræsenterer forskellige centrale geografiske og kulturelle områder, vil blive formuleret og gennemført af unge, deres familier, lærere og kommunale/regionale uddannelsesembedsmænd faciliteret af Kallpa.