Tilbage

Football for Unity

Organisation:

Football for a new tomorrow (FANT)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2014

Projekt slut:

31.07.2015

Beviliget beløb:

199.897,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Aberdeen
  • Hill City
  • Kroo Bay
  • Malongba
  • Masanga
  • Rogbesseh
  • Wilberforce

Overordnede mål :

Formålet med partnerskabsindsatsen er at opbygge kapaciteten og partnerskabet i forbindelse med lokal foreningsdannelse mellem FANT og de syv idrætsforeninger, at forbedre og styrke lokale idrætsaktiviteter og at sikre succesrate og bæredygtigheden af disse aktiviteter og foreninger gennem paraplyorganisationen FANT SL.

Umiddelbare mål :

Det umiddelbare formål er todelt: 1. at styrke foreningernes organisatoriske kapacitet, 2. at kapacitetsopbygge den overordnede paraply organisation FANT SL

Målgrupper :

Primær målgruppe: Den primære målgruppe er idrætsforeningernes grundstamme i form af bestyrelse, medarbejdere og assistenter. Disse personer er ansvarlige for de daglige aktiviteter og gang i foreningerne (117 personer). Sekundær målgruppe: De 1.840 medlemmer af idrætsforeningerne tilhører den sekundære målgruppe. I hver idrætsforening er der som minimum repræsenteret: - børn mellem 5 og 8 år (legehold) - piger mellem 8 og 12 år (fodbold og leg) - drenge mellem 8 og 12 år (fodbold og leg) - piger over 13 år (fodbold) - drenge mellem 13 og 18 år (fodbold) - mænd over 18 år (fodbold) - børn i forskellige aldre i forbindelse med børnepasningstilbuddet til kvinder, der deltager i aktiviteterne

Resume:

Formålet med partnerskabsindsatsen er at bidrage til kapacitetsopbyggelsen af syv idrætsforeninger i lokalsamfund i Sierra Leone samt kapacitetsopbygningen af den overordnede paraplyorganisation FANT SL. I idrætsforeningerne skabes relationer og forståelse på tværs af forskellige samfundsgrupper, fordi idræt kan bidrage til at nedbryde barrierer og fordomme mellem mennesker, hvorfor denne indsats har fokus på at kapacitetsopbygge foreningerne så de kan agere som en positiv medspiller i lokalsamfundene. Det overordnede formål er todelt: 1. at styrke foreningernes organisatoriske kapacitet, 2. at kapacitetsopbygge den overordnede paraply organisation FANT SL. Den foreslåede partnerskabsindsats fokuserer på den organisatoriske og strukturelle opbygning af idrætsforeningerne og FANT SL. Frivilligt medlemskab, demokratiske beslutningsstrukturer, vedtægter, generalforsamlinger, formandsvalg, kontrollerbar administration af midler til fælles gavn er således elementer, der vil blive arbejdet med i indsatsen.