Tilbage

Formal land rights in Maputo’s slum

Organisation:

Arkitekter uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Fælles Færdiggørelse

Projekt start:

01.10.2017

Projekt slut:

31.10.2017

Beviliget beløb:

75.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • ESTAMOS organização Comunitária

Resume:

Usikre ejer- og lejer forhold er iflg. UN Habitat et ud af 5 karakteristika, som definerer, hvad der kategoriseres som slum. I tilfældet Maputo lever således op til 75 % af befolkningen i slum. Slumbeboerne i Maputo er formelt illegale beboere og er derfor ekskluderet fra en række af almindelige bymæssige goder herunder, vand og sanitet, veje, stier og rekreative arealer, adgang til finansiering af boligforbedringer samt muligheden for at opnå formelle ejendomsrettigheder til deres grundstykke. Projektet vil styrke den lokale organisering i udvalgte slumområder i Maputo for at forbedre kapaciteten til at øve indflydelse på de politiske og administrative strukturer som qua sin praksis determinerer levevilkårene i slummen. Projektets fokus er jordrettigheder i byens mange slumområder. Projektet vil kapacitere den lokale partner Estamos og en række CBOér der opererer lokalt, i særdeleshed kvinde CBO’er. I et delområde vil projektet iværksætte en pilotaktivitet med det formål at igangsætte en proces, som vil sikre slumbeboerne den formelle rettighed til deres jord og bolig. Projektet vil således påvise, at det er muligt at sikre fattige beboere ejendomsrettigheder indenfor den givne lovgivning. En rettighed som de fleste slumbeboere ikke er vidende om.