Tilbage

Building upon Peace to Strengthen Civil Society in Nakuru and Baringo Counties – Phase 3

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2013

Projekt slut:

31.08.2016

Beviliget beløb:

1.939.847,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK), Langalanga

Overordnede mål :

Civilsamfundene i Nakuru og Baringo regionerne er i stand til at fortale overfor regeringen, hvilket sikrer god indbyrdes fælles forståelse og støtte

Umiddelbare mål :

1. I december 2015 er FPFK stærke aktører indenfor Kenyas politiske system, relaterede menneskerettigheder, fortalervirksomhed samt fredsskabende aktiviteter 2. I december 2015 er organiseringen og uafhængigheden af målgrupperne i lokalsamfundene styrket, idet de er godt bekendte med Kenyas politiske system, relaterede menneskerettigheder samt fredsskabende aktiviteter 3. I december 2015 er FPFK, i samarbejde med lokalsamfundene, i stand til at adressere mangler i forfatningen overfor regeringen på amtsniveau og holder dem ansvarlige

Målgrupper :

Primær målgruppe: 35 FPFK medlemmer (50/50), 20 lokale autoriteter (20K/80M), 105 religiøse ledere (20K/80M), 140 kvinder, 21 lærere (50/50), 140 unge (50/50), 1050 børn (50/50) Kvinde- og ungdomsgrupperne (a 20 pers) er sammensat så de repræsenterer forskellige etniske baggrunde. Sekundær målgruppe er ovenståendes omgangskreds Områder i Nakuru amt: Langalanga, Londiani, Rhonda, Elementaita, Njoro Områder i Baringo amt: Marigat and Kampi Ya Samaki

Resume:

Free Pentacostal Fellowship of Kenya (FPFK) implementerer projektet, der har til formål at gøre lokalsamfundene godt bekendte med landets nye forfatning samt i stand til at holde lokale autoriteter ansvarlige for implementeringen af denne. Projektet finder sted i Nakuru og Baringo amterne i Kenya, og det bygger på erfaringer fra to tidligere projekter. Projektet indeholder træning af 35 personer fra FPFK, 20 lokale autoriteter, 105 religiøse ledere, 140 kvinder, 140 unge, 21 lærere og 1050 børn. De bliver trænet i Kenyas politiske system, menneskerettigheder, fortalervirksomhed samt fredsskabende aktiviteter. Fysiske oplysningskampagner indenfor samme emner rækker ud til 3000 personer og mediekampagner når ud til 50.000. Voldsom regn og ændrede politiske prioriteter anses som de største risici i projektet.