Tilbage

Identification of sustained basis of survival of the poverty stricken civil society in the Sunderbans, India, through an organic/agro-ecological agriculture system

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

15.05.2008

Projekt slut:

31.03.2011

Beviliget beløb:

418.755,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Overordnede mål :

At formulere en solid vidensbasis og strategi for udvikling af en bæredygtig agro-økologisk landbrugsform i Sundarbans som indebærer ændrede landbrugspraksis samt uddannelse i disse praksis.

Umiddelbare mål :

A) Gennemføre en flere-trins gradvis kontekst analyse i området som giver grundlag for en udviklingsplan B) Formulere en udviklingsplan på grundlag kontekstnalayse og al tilgængelig viden, som kan indhentes af et panel af projektdeltagere C) Udvikle en afprøvnings- og demonstrations-farm som skal støtte landmandsgrupper i deres uddannelse ved at inddrage brugerne aktivt i udvikling og forsøg.

Målgrupper :

Familier med alle medlemmer søges inddraget, da samarbejde indenfor familien er vigtig. Målgruppen er 50-100 familier eller 300-600 mennesker

Resume:

Indien er konfronteret med et stigende, meget alarmerende problem i form af faldende landbrugsproduktion. Det har ramt de ekstremt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper i det isolerede Sunderbans område i Vestbengalen. Landbrug er den eneste kilde til overlevelse og indtægter. Mangel på ressourcer og regeringsstøtte efterlader dem i en håbløs situation, og de har bedt om hjælp til forbedring af deres landbrug. Det sårbare økologiske miljø i området er hårdt medtaget, idet fokus har været på dyrkning af enkelte afgrøder (mono-kultur) som også har medført overforbrug af kemikalier. Konsekvensen er forurenet vand, uddøde fiskearter og faldende frugtbarhed i jorden. Der er hårdt brug for at udvikle et bæredygtigt landbrug som er baseret på integration af forskellige og mere diverse produktioner samt cirkulation af ressourcer (gødning, foder & mad). Den nødvendige viden skal tilvejebringes og kombineres på multi-disciplinær vis. Dette projekt identificerer mulighederne for denne udvikling under de eksisterende betingelser i Vest-Bengal.