Tilbage

Taquiles oprindelige folk: Institutionel styrkelse og territorial forvaltning, fase 3

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

01.11.2014

Beviliget beløb:

656.983,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Munay Taquile

Overordnede mål :

Taquiles indbyggere har fuld kontrol over turismen på øen og turismen kommer hele befolkningen til gode.

Umiddelbare mål :

• MT (Taquiles turistråd) fungerer under ledelse af øens autoriteter som Taquiles officielle turismemyndighed, der faciliterer, kvalificerer og regulerer den samlede styring og videreudvikling af øens samlede turistaktiviteter. • Taquilenerne har udviklet og implementeret konkurrencedygtige nicheprodukter på Taquile (turistarrangementer og produkter).

Målgrupper :

• Øens 3 forskellige autoriteter (borgmester, guvernør og præsident for Taquile samt deres øvrige valgte medledere (viceguvernør, viceborgmestre etc.) – i alt ca. 30 personer. Det overvejende flertal er mænd. • Bestyrelsen i MT - 15 personer flertal er mænd. • MT´s ansatte direktør, sekretær, guider, m.m. – ialt 30 personer. (Projektleder vil være MT´s direktør.) • Fondo Social: 2 ansatte - begge mænd. • Øens familier/indbyggere - 370 familier og i alt 1800 indbyggere. • Alle i målgruppen kan etnisk og kulturelt defineres som oprindelige folk.

Resume:

På baggrund af 2 foregående projektfaser søger Axis, med partneren Munay Taquile, om en konsolide-ringsfase på øen Taquile i Titicacasøen i Peru. I denne fase vil projektet fokusere på en koncentreret indsats i forhold til turismeorganisationen Munay Taquile samt øens autoriteter med fokus på tre primære og internt forbundne indsatsområder: turismestyring, organisationsudvikling og produktudvikling. Turismestyring: Gennem støtte til Munay Taquile at styrke taquilenernes demokratiske rettigheder til selv at kontrollere turismen på deres ø. Organisationsudvikling: Gennem kapacitetsopbygning af Munay Taquile og øens autoriteter at styrke deres ledelse, professionalisme og kompetencer ift at styre øens aktiviteter. Produktudvikling: Gennem udvikling af særlige konkurrencedygtige lokalt, socialt og kulturelt funderede nicheprodukter at sikre taquilenerne en fordel ift turismeoperatører fra fastlandet.