Tilbage

Churches and their local communities advocating for better service delivery

Organisation:

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.02.2012

Projekt slut:

28.02.2014

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT)
  • Free Pentecostal Churches Tanzania (FPCT)
  • Organization of African Instituted Churches (OAIC)

Overordnede mål :

Styrke kompetencen til medborgerskab hos lokale kirker og lokalsamfund, således at disse i højere grad kan advokere for transparent regeringsførelse samt effektiv levering af serviceydelser overfor lokale myndigheder.

Umiddelbare mål :

Opbygge 50 deltagerkirkers (OAIC, FPFK, FPFT, ELCT) kapacitet til at udøve aktivt medborgerskab og efterspørge god regeringsførelse og effektiv levering af serviceydelser fra offentlige institutioner.

Målgrupper :

• Afholde en workshop for 100 kirkeledere der sætter fokus på kirkernes mulige roller i civilsamfundet, der sætter kirkelederne i stand til at stå i spidsen for eller bakke op om lokale fortalervirksomheds-kampagner. • Træne 100 udvalgte facilitatorer (50 F, 50 M) fra kirkerne selv i fortalervirksomhed, således at de igen kan træne. • Træne 4000 lokale kampagneledere, der i samarbejde med lokalsamfundene kan arbejde hen imod at udarbejde community charters, hvori det nedskrives hvordan beslutningsgangen er lokalt ift. en bestemt serviceydelse eller lignende. • 200 lokale fortalervirksomhedskampagner • Udvikling af et Just Communities tool, Local Church Based Advocacy, der vil blive udarbejdet pba. erfaringerne og anvendt af DMR-U, DMR-U’s medlemmer, partnere og OAIC’s medlemskirker samt ved CORAT’s træninger fremover.

Resume:

DMR-U har i samarbejde med medlemsorganisationerne, ikke mindst IAS og Danmission gennem de seneste fem år arbejdet med at udvikle tilgange til fortalervirksomhed, hvor DMR-U og medlemsorganisationernes kirkelige partnere og deres særlige tilgang og perspektiv udnyttes med størst mulig gennemslagskraft. I forhold til mange andre civilsamfundsorganisationerer er kirkerne særdeles stærkt forankret i lokalsamfundene og prædikestolene er stærke kommunikationskanaler i afrikanske lokalsamfund, såvel rurale som urbane. Det har imidlertid været vanskeligere for partnerne at optræde offensivt som en politisk stemme, ikke mindst på grund af et vist forbehold overfor de til tider aggressive former for internationale organisationers fortalervirksomhed, der for de kirkelige partnere forekommer ikke-afrikanske, men også på grund af partnerkirkernes egne manglende transparens og organisatoriske kapacitet. Denne partnerskabsindsats kombinerer et fokus på intern regeringsførelse med mere udadrettede fortalervirksomhedstiltag i dialog med lokalsamfundene og deres ledere. I samarbejde med Organisationen for Afrikansk Initierede Kirker og det velrenommerede træningscenter CORAT udvikles en tilgang til fortalervirksomhed hvor såvel ledere som græsrødder trænes, og der udvikles et redskab der kan benyttes af DMR-U’s medlemmer og partnere.