Tilbage

Partnership Development of the Sustainable Management of Natural Ressources Program

Organisation:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

499.953,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • Myanmar
  • Uganda

Lokale partnere:

  • Biodiversity and Nature Conservation Association (BANCA)
  • Nature Kenya (NK)
  • Nature Uganda (NU)

Overordnede mål :

Fælles program med fuld involvering af partnere

Umiddelbare mål :

a. videreudvikling af DOFs partnerskab med Nature Kenya og NatureUganda og fælles forståelse for et fremtidigt program b. etablering af nyt partnerskab med BANCA og opbygning af organisationens kapacitet til at implementere projekter indenfor naturressourceforvaltning og forbedrede levevilkår

Målgrupper :

Ansatte i de tre partnerorganisationer; i Nature Kenya ca. 15, i NatureUganda ca. 10 og i BANCA ca. 10; og i DOF 2, både kvinder og mænd

Resume:

Den planlagte partnerskabsaktivitet finder sted i Kenya, Uganda og Burma/Myanmar med lokale partnere fra BirdLife netværket. DOF har veletablerede partnerskaber med NatureUganda og Nature Kenya, mens BANCA i Burma er en ny potentiel partner. Formålet med aktiviteten er at give DOF og partnere mulighed for at diskutere, hvordan DOFs planer om at ændre status til programorganisation stiller nye krav til partnerskab, fleksibilitet og implementering, metoder og tilgange til implementeringen. Aktiviteten skal ses i kontekst af udviklingen af et program vedr. bæredygtig forvaltning af naturressourcer i og omkring vigtige fugle og biodiversitetslokaliteter. De væsentligste aktiviteter omfatter workshops med partnere og interessenter i hhv. Kenya, Uganda og Burma/Myanmar, besøg til mulige programområder, møder med lokale civilsamfundsorganisationer, samt i Burma/Myanmar direkte støtte til at opbygge BANCAs kapacitet til at implementere naturressourceforvaltnings- og lokalsamfundsbaserede projekter.