Tilbage

Developing an Appropriate Framework to Philippine Municipal Fisheries Registration and Licensing (MFRL)

Organisation:

PUGAD

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2011

Projekt slut:

01.12.2012

Beviliget beløb:

566.244,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Tambuyog Development Center, Inc.

Overordnede mål :

At tilvejebringe en forvaltningsmodel for småfiskere, der betyder et bæredygtigt fiskeri, der gerne skal sikre fortsat kystfiskeri og også et socialt løft

Umiddelbare mål :

At udarbejde en MFRL Handbook, der både analyserer den nuværende tilgang og implementering af registrering og licenser i fiskeriet og også peger på en model, der tilgodeser et bæredygtigt fiskeri ( miljømæssigt, socialt og økonomisk ) og en fortalervirksomheds guide, der konkluderer på de sydafrikanske erfaringer i en lokal kontekst og opstiller strategier til brug for den kommende fortalervirksomhed

Målgrupper :

Fra de 6 lokale områder deltager 6 fiskerorganisationer med hver 6 deltagere, heraf 18 mænd og 18 kvinder i alt 36. Hertil kommer 3 andre NGO’ere der arbejder med samme problemstilling, beslutningstagere, to repræsentanter fra Masifundise i Sydafrika og dansk ph.d studerende samt fra PUGAD. I de 6 områder er i alt 9.180 registreret som småfiskere, dvs. det berører mindst 55.000 personer og skal i sidste instans få betydning for de ca. 8-12 millioner småfiskerfamilier i Filippinerne

Resume:

Projektets formål er at bidrage til en alternativ og bæredygtig model for det filippinske kystfiskeri i stedet for den nuværende lovgivning, der indebærer registrering og køb af licenser, hvor det primære formål fra lokalt niveau handler om at generere indkomst til kommunen, men hvor konsekvensen mange steder er, at licensbetalingen er sat så højt, at det ikke står mål med udbyttet fra fiskeriet, så mange kystfiskere dermed opgiver fiskeriet, herunder mange kvinder, der har bidraget med en større andel til husholdningen. Det betyder udstødelse af mange kystfiskere fra deres erhverv og dermed en yderligere marginalisering og splittelse af mange kystsamfund. Projektet vil undersøge virkninger og konsekvenser af den nuværende MFRL, inddrage udenlandske erfaringer, inddrage 6 småfisker organisationer, der dækker Filippinerne geografisk og gennem workshops og en større konference også med andre NGO’ere, centrale og lokale politiske myndigheder, den akademiske verden og de udenlandske ressourcepersoner udarbejde en bæredygtig model, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt forsvarlig.