Tilbage

Ligestilling mellem kønnene - en podcast og lydbilleder

Organisation:

Fora

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.12.2021

Projekt slut:

01.09.2022

Beviliget beløb:

28.500,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Resume:

Aktiviteten, der er en produktion af oplysningsmateriale med FN’s mål nr. 5: ”Ligestilling mellem kønnene” som omdrejningspunkt, består af: 1. en podcast, der distribueres bredt og konkret formidles til en ung målgruppe via temadage på folkeskoler, appetizers på ungdomsuddannelser og højskoler. 2. lydbilleder til en oplysningsmur på biblioteket til den brede befolkning - en installation, der består af billeder, effekter og skrevne og indtalte fortællinger, der kan lyttes, læses eller ses på videoskærme. Podcasten og lydbillederne bygger på interviews fra Uganda - fakta og personfortællinger, der belyser vinkler af mål 5 - fortalt af både børn og voksne, kvinder og mænd, arbejdere, virksomhedsejere og politikere - fra det traditionelle bondeliv i landdistrikterne til det mere vestligt orienterede liv i byerne. Med udgangspunkt i realstemmer vil vi løfte situationen fra individuelt niveau til et strukturelt samfundsmæssigt plan og pege på strukturelle årsager til fattigdom og ulighed.