Tilbage

Sameksistens i Kaoumaram

Organisation:

Genvej til udvikling (GTU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.08.2008

Beviliget beløb:

797.600,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • Initiatives and Actions (I&A)

Overordnede mål :

Give en gruppe wodaabé-nomader muligheden for at deltage i de forandringer der finder sted i det nigerske samfund og sikre deres traditionelle rettigheder over det område, de er knyttet til og har benyttet igennem generationer.

Umiddelbare mål :

'- Give målgruppen en brønd som forudsætning for en permanent bosættelse og forebygge konflikterne med nabobrugerne af fællesressourcerne. - Styrke kapaciteterne hos den primære målgruppe (wodaabé-nomader), hos jordrettighedskommissionen (som er en vigtig aktør for implementeringen af projektet) og hos NGO I&A (som har ansvar for projektet).

Målgrupper :

Ca. 300 personer vil være nært knyttet til brønden, og blandt disse vil der især være kvinder, ældre mænd og børn, idet yngre par og yngre mænd fortsat vil nomadisere med kvæget.

Resume:

"Sameksistens i Kaoumaram" har til formål at sikre en gruppe wodaabé-nomader muligheden for at etablere en permanent bosættelse i deres traditionelle område i Kaoumaram. Projektet finansierer anlæg af en brønd. Projektet skaber også den økonomiske ramme for at sikre tiltagets sociale bæredygtighed, dvs.: I forbindelse med, at nomaderne får ansvar for brøndens drift og for forvaltning af de ressourcer, der er knyttet til adgang til vand, bliver en gruppe wodaabeer lært op, og den styregruppe, de indgår i, får opfølgning af NGO I&A igennem mindst 12 måneder. For at forebygge konflikter i Kaoumaram, involveres den lokale jordrettighedskommission (COFO). Denne skal, sammen med I&A, sikre en god forståelse for lovens tekster og hensigt og for nomadegruppens situation og rettigheder, hos målgruppen og hos andre brugere af brønden.