Tilbage

Klimaretfærdighed for alle unge

Organisation:

Miljøbevægelsen NOAH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

10.08.2020

Projekt slut:

31.10.2021

Beviliget beløb:

93.100,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Overordnede mål :

At skabe sammenhæng mellem miljø- og klimaspørgsmål og andre samfundsudfordringer lokalt og globalt.

Umiddelbare mål :

Gennem projektets aktiviteter vil målgruppen arbejde med deres egne udfordringer og opleve, hvordan de hænger sammen med globale strukturer, der også udfordrer folk på den anden side af kloden. Vi vil arbejde med konkrete cases fra det globale syd, der kan inspirere til håb og mod til at handle lokalt. Vi vil skabe bevidsthed om, hvordan de forskellige problemer, som vi ønsker at løse hver især eller sammen med vores nærmeste, hænger sammen med andre sociale, politiske, miljømæssige og økonomiske udfordringer lokalt og globalt.

Målgrupper :

Unge mellem 15 og 30 (200 nåes direkte gennem Youth Hubs, 10.000 nåes indirekte gennem podcasts, artikler og SoMe)

Resume:

Listen over idéer og initiativer, der skal løse klimakrisen, men som i stedet skaber sociale problemer i det globale syd, er lang. Det handler langt hen ad vejen ikke om ond vilje men om uvidenhed. Uvidenhed om, at der ikke er nogle nemme genveje til at løse klimakrisen. Med "Klimaretfærdighed for alle unge" vil vi vise, hvordan vi er nødt til at tænke langt mere komplekst og holistisk, når vi leder efter de bedste løsninger på vor tids store udfordringer. Gennem 10 Youth Hubs vil vi skabe alliancer mellem unge i Danmark med vidt forskellige udgangpunkter. Målgruppen skal arbejde med visioner og utopier og skabe strategier for en fremtid, hvor vi løser problemer i fællesskab - lokalt og globalt. Engagementspuljens bidrag er at opskalere målgruppen og skabe en både visuel og auditiv platform for kommunikation og formidling af projektets resultater.