Tilbage

"AktionArte" - styrkelse af ungdomsdeltagelse i Guatamala, Nicaragua og Honduras

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

31.05.2013

Beviliget beløb:

499.935,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Caja Ludica

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at opnå øget demokratisk deltagelse blandt unge i de tre indsatslande

Umiddelbare mål :

1) 400 unge får bedre selvværd og indsigt i deres lands og regions historie, samt deres rettigheder som borgere, således, at de er styrket til at deltage i den offentlige debat og de demokratiske processer i samfundet (fortalervirksomhed) 2) 100 unge kapacitetsopbygges i research og formidling om relevant samfundspolitisk tema, og videregiver dette til andre 300 i deres lokalsamfund (kapacitetsopbygning) 3) De 5 implicerede ungdomsgrupper afvikler kunstnerisk mini-projekt af undersøgende og formidlende karakter, der samtidig styrker bæredygtigheden og sammenhængskræften af dem som gruppe (udøvelse, oplysning).

Målgrupper :

Primære målgruppe: fem ungdomsgrupper, der arbejder med kunst som redskab til sociale forandringer, alle ml. 14 og 30 år, med ligelig fordeling blandt kønnene. Cirka 100 i alt. Sekundære målgruppe er de institutioner (skoler, gymnasier, universitetsklasser) og lokalgrupper (kvinder, andre børn og unge i boligkvarteret, familien) som grupperne i forvejen har kontakt til og som de samarbejder med. Ca. 300 i alt.

Resume:

Projektets formål er at styrke unges deltagelse i Guatemala, Nicaragua og Honduras via brug af kunst og kommunikation. Målgruppen er unge mellem 14 og 30 år, fra 5 forskellige kunstergrupper (ca 100 unge), samt disses lokalsamfund (venner, familie, lokale institutioner) (ca 300 mennesker mere direkte, og folk på gaden mere indirekte). Via gennemførsel af i alt 11 nationale og 3 regionale opkvalificerende workshops, samt udarbejdelse af fælles blogspot til erfaringsudveksling styrkes målgruppens viden og bevidsthed om historie, rettigheder, deltagelsesmuligheder mv. Derudover opkvalificeres målgruppen i kommunikation og sociale medier, samt i deres organisatoriske arbejde med fokus på bæredygtighed og selvstændighed, ved udarbejdelse af et mini-projekt.