Tilbage

Digital Justice

Organisation:

Viva Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.12.2020

Projekt slut:

31.08.2022

Beviliget beløb:

1.187.179,00 kr.

Samlet buget:

1.187.179,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Philippines
  • Zimbabwe

Resume:

Formålet med indsatsen er ”at se en bevægelse af unge, der er aktive i kampen mod online overgreb og uretfærdighed i Syd - og som brænder igennem i deres nærmiljø så andre inspireres og får lyst til også at engagere sig”. Indsatsens primære målgruppe er 500 unge danske efterskole-, gymnasie- og højskoleelever i alderen 16-20 år. Efter at have fuldført et intenst læringsforløb bliver de unge certificerede som Digital Justice Champions. Herefter vil de engageres i et globalt inspirations- og arbejdsfællesskab med jævnaldrende unge fra Vivas partnere i Syd, hvor de får mulighed for sammen at skabe viden, opmærksomhed og opbakning om online retfærdighed. Som resultat af indsatsen, vil de unge sammen have gennemført mindst 100 unge-initierede SPOT-aktioner og have medvirket til, at 2.500 mennesker har øget kendskab til, hvad global online uretfærdighed er, og hvad man kan gøre for at stoppe det.