Tilbage

Introduktion af biogasteknologi i Zanzibar

Organisation:

DANTAN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.12.2006

Projekt slut:

01.01.2011

Beviliget beløb:

978.393,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Zanzibar Livestock Welfare and Development Association (ZALWEDA)

Overordnede mål :

1. Sikring af billig forureningsfri energi til familier på landet i Zanzibar. 2. Reduktion af slid på naturgrundlaget. 3. Skabe grundlag for forøget indkomst. 4. Fremme fattigdomsbekæmpelse.

Umiddelbare mål :

Opbygning af systemer og netværk for finansiering, distribution og installering af velfungerende biogas anlæg og forsyning af reservedele, og sørge for optræning af håndværkere og brugere til sikring af udbredelse, drift og vedligeholdelse.

Målgrupper :

Mindst 56 små familiebrug med mindst 3 opstaldede malkekøer og/eller lokalt Zebu kvæg. Kvinder, unge og marginaliserede grupper bliver prioriterede, især hvis de lever i de sårbare koralstensområder. På grund af miljøaspektet prioriteres hushold som udelukkende er afhængige af træ og trækul og petroleum for deres energiforsyning. Kvinder og børns arbejdsbyrde lettes betydeligt gennem denne indsats.

Resume:

Projektet skal sikre billig forureningsfri energi til befolkningen på Zanzibar, for at reducere ødelæggelse af skov, som finder sted for at skaffe trækul. Dette skal også ske for at mindske kvinders arbejdsbyrde med brændeindsamling og reducere luftvejssygdomme forårsaget af brænderøg. Projektets succes opnås gennem introduktion af biogasanlæg, opbyggelse af systemer for videre distribution, finansiering og vedligeholdelse samt træning af håndværkere for at sikre bæredygtigheden. Projektet skal også ses som en del af en overordnet strategi til fremme af familiers indkomstmuligheder, som sammen med miljøbevarelse og reduktion af afskovning medvirker til fattigdomsbekæmpelse. Det er en nytænkende indsats, som opbygger kapacitet og kompetence hos lokal partner, håndværkere og det civile samfund. Målgruppen er små familiebrug og lokal partner er ZALWEDA. Solpaneler tænkes introduceret som en senere fase.