Tilbage

Kapacitets- og kvalitetsopbygning af Binh Minh misbrugsbehandlingscenter i Vietnam

Organisation:

NGO Fontana

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2005

Projekt slut:

30.09.2006

Beviliget beløb:

968.428,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Binh Minh Treatment Centre (Binh Minh)

Overordnede mål :

Gennem træning, uddannelse og supervision af misbrugsbehandlere samt systematisk erfaringsopsamling, oplysning og fortalervirksomhed indenfor misbrugsområdet at forbedre livsbetingelserne for de fattigste grupper i det vietnamesiske samfund.

Umiddelbare mål :

'- Skabe uddannede og trænede misbrugsbehandlere der kan tilbyde misbrugere herunder HIV/AIDS-smittede og deres pårørende en moderne og effektiv behandling med henblik på at forbedre deres livskvalitet. - Gennem fortalervirksomhed og oplysning om afhængighedssygdomme samt disses behandlingsmetoder at formidle eksakt viden herom i Vietnam med henblik på en ordentlig forståelse af disse sygdomme for efterfølgende udbredelse af moderne og effektive behandlingsmetoder samt at få flere fattige misbrugere i behandling og tidligere i behandling og derved en begrænsning i tilgangen af HIV/AIDS-smittede.

Målgrupper :

'- Projektets primære målgruppe udgøres af samtlige ansatte tilknyttet Binh Minh behandlingscenter, i alt 37 personer. 57% er kvinder, 43% mænd. Desuden udgøres målgruppen af beslutningstagere og myndighedspersoner fra en række organisationer, hvor en ligelig kønsmæssig repræsentation vil blive tilstræbt. - Projektets sekundære målgruppe for projektet udgøres af mindrebemidlede misbrugere og deres pårørende i Vietnam, som lider under misbruget med et fattigdomstynget og uværdigt liv til følge. Her skønnes den kønsmæssige fordeling af være 50-50.

Resume:

Projektet har til formål at kapacitets- og kvalitetsopbygge Binh Minh behandlingscentret i Ho Chi Minh City, der arbejder for at forbedre levevilkårene for de fattigste og mest socialt udsatte grupper i Vietnam ved at fokusere på behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere, der i Vietnam i dag grundet social udstødelse, udsættelse for tvang og overgreb, prostitution og store HIV/AIDS problemer, lever et uværdigt og perspektivløst liv. Det vietnamesiske behandlingssystem har erkendt, at selvom det har viljen til at omlægge sin gennem mange år fejlslagne behandlingsstrategi, mangler det de relevante værktøjer til at kunne implementere en sådan ny strategi. Derfor vil Binh Minh misbrugscentret modtage undervisning og træning i moderne og effektive evidensbaserede behandlingsstrategier og –programmer, som vil blive søgt udbredt til andre dele af det vietnamesiske behandlingssystem.