Tilbage

Improving the rights of persons with disabilities in India - Advocating for the Implementation of the United Nations Convention on the Rights of Perons with Disabilities (UNCRPD)

Organisation:

Danske Handicaporganisationer (DH)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

30.04.2014

Beviliget beløb:

2.999.014,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP)

Overordnede mål :

Forbedring af rettighederne for personer med handicap i Indien

Umiddelbare mål :

'- FNs handicap konvention (hovedsagelig artikel 31 og 33) implementeret i Indien i 2012 - Øget kapacitet i NCPEDP og handicapbevægelsen i Indien til at gennemføre fortalervirksomhed for rettighederne for personer med handicap i Indien i 2012

Målgrupper :

Den primære målgruppe omfatter handicappede og deres familier i Indien. Det er planlagt, at projektet vil nå ud til 30.000 personer med handicap med en lige fordeling af mænd, kvinder og unge. Derudover udgør handicaporganisationer og andre rettighedsorganisationer en central del af den primære målgruppe. De 320 partner organisationer i NCPEDPs National Disability Network (NDN) udgør en central målgruppe.

Resume:

Projektet har til formål, med udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang, at sikre rettighederne for personer med handicap i Indien, ved at opbygge et stærkt fundament for en effektiv gennemførelse af FNs handicapkonvention. Projektet er rettet mod for det første, at adressere manglende kendskab og kapacitet i handicapbevægelsen i Indien omkring handicapkonvention. Dette vil ske gennem aktiviteter i form af oplysningskampagner, mobilisering og kapacitetsopbygning af handicapbevægelsen. For det andet vil projektet, gennem fortalervirksomhed og kampagner samt inkludering af handicap spørgsmål i folketællingen i 2011, sikre bedre data omkring handicap for herigennem at adresse manglende politiske vilje blandt beslutningstagere til at virkeliggøre handicapkonventionen i Indien.