Tilbage

Sammen om Global Solidaritet

Organisation:

Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.08.2021

Projekt slut:

30.11.2022

Beviliget beløb:

1.469.468,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh
  • Denmark
  • Kenya
  • Palestine

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at styrke engagementet i udviklingssamarbejde og skabe international solidaritet blandt faglige unge, elever, lærlinge og ufaglærte unge.

Umiddelbare mål :

Projektets umiddelbare mål er, at elever på erhvervsskoler, lærlinge, ufaglærte unge og nyuddannede faglærte deltager på globale sommerlejre i Bangladesh, Kenya og Palæstina. Deltagerne vil gennemgå et oplysnings- og forberedelsesforløb inden rejsen, samt et afsluttende forløb med flere unge i samme målgruppe, med målsætning om at de udvikles til aktive medfortællere om globale spørgsmål i den hverdag, de er del af, og på denne måde engageres i fælles handling.

Målgrupper :

Vi vil inddrage 60 unge i projektet som den direkte målgruppe. Derudover er der en indirekte målgruppe på 1800 unge, der nås gennem oplysnings- og kampagneaktiviteter. Den direkte målgruppe på 60 unge rekrutteres blandt elever, lærlinge, ufaglærte og faglærte 18-30-årige.

Resume:

“Sammen om Global Solidaritet” er et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke?og?unge i fag- og elevbevægelsen?om at styrke?engagementet?i udviklingssamarbejde og skabe?international?solidaritet blandt faglige unge, elever, lærlinge og ufaglærte unge.? I samarbejde?med Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), 3F Ungdom, 3F Aalborg og 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF)?engageres unge i solidaritetsarbejde gennem deltagelse på globale sommerlejre i Bangladesh, Kenya og Palæstina med fokus på faglige rettigheder, klima og social forandring. Sommerlejrene er omdrejningspunktet i en indsats, der også omfatter et oplysnings-?og forberedelsesforløb inden rejsen, og?et afsluttende handlingsforløb, hvor i alt 1860?unge engageres i oplysnings- og kampagnearbejde.