Tilbage

Walking on Two Legs

Organisation:

Gymnasieskolernes Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.02.2008

Projekt slut:

31.10.2009

Beviliget beløb:

1.084.033,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • South African Democratic Teacher's Union (SADTU)

Overordnede mål :

At styrke kapaciteten hos SADTU og foreningens gymnasiale lærerne til at deltage aktivt i en pædagogisk og faglig debat om udviklingen af undervisningen og skolernes rolle i en demokratisk samfundsudvikling.

Umiddelbare mål :

1.Ved afslutningen af projektet er SADTU bedre rustet til at gå aktivt ind i et uddannelsespolitisk arbejde regionalt og lokalt og inspirere til lærernes faglige engagement i den nationale uddannelsespolitiske udvikling og bidrage til debatten inspireret af den interne dialog og dialogen med repræsentanter fra Danmark, der kan belyse, hvordan GL har arbejdet med parallelle problemer 2.SADTU lærere, der har deltaget i seminarerne er blevet engageret i debatten om continuous assess¬ment, udvikling af en demokratisk skoleledelseskultur, og af en demokratisk skolekultur, hvor eleverne inddrages og man drøfter nye undervisningsformer fx brug af IT i dialog med ledelsen hvorved lærerne er med til at præge udviklingen og deres egen arbejdssituation som lærer. 3.Debatten om de aktuelle uddannelsespolitiske temaer, der er behandlet på seminarerne er bredt ud til kolleger fra andre skoler, så debatten om faglig og pædagogisk udvikling har inddraget flere end de, der har deltaget i projektets seminarer.

Målgrupper :

De planlagte seminarer gennemføres for lærere i de to provinser Kwazulu Natal og Eastern Cape. Lærerne udvælges så der kommer 5-6 lærere fra hver af de 6-7 regioner i de to provinser. Deltagerne udvælges, så der vil være en nogenlunde ligelig kønsfordeling.

Resume:

Der gennemføres i disse år en reform af 10-12 skoleår i Sydafrika. SADTU ønsker at lærerorganisationen og lærerne på skolerne skal være en aktiv partner i denne proces og kunne gå i dialog med skoleejerne og skolelederne om udviklingen. SADTU er i dag afhængig af private sponsorer som forlag for at kunne holde træningsseminarer for lærerrepræsentanter, hvilket påvirker indholdet i aktiviteterne. SADTU ønsker input til at opbygge et uafhængigt træningsprogram, der kan styrke foreningens uddannelsespolitiske ageren og inddrage lærerne aktivt i processen. Gennem 5 seminarer drøftes centrale uddannelsespolitiske emner, der resulteret i et udkast til policy-papir, der skal drøftes på næste SADTU kongres i 2010. Samarbejdet med GL skal afprøve en sådan model i henholdsvis Kwazulu Natal (KZN) og i Eastern Cape. De 2 provinser er udvalgt som de mest trængende pga. problemerne i deres uddannelsessystem - lærermangel og forældreløse elever pga. AIDS i KZN og kolossal ressourcemangel og styringsproblemer i uddannelsessystemet i Eastern Cape. Seminardeltagerne videreformidler deres seminarudbytte i en kaskademodel i regioner i provinserne.