Tilbage

Netværksseminar til støtte for partnerskab og bæredygtig udvikling i Vestafrika

Organisation:

Foreningen for Global Ungdoms Solidaritet (GUS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

25.01.2003

Projekt slut:

15.01.2004

Beviliget beløb:

299.837,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso
  • Guinea
  • Mali
  • Niger
  • Senegal

Lokale partnere:

  • NAAM bevægelsen

Overordnede mål :

At styrke partnerskaber og bæredygtighed udvikling i Vestafrika.

Umiddelbare mål :

a. At styrke partnerskaber og kapacitetsopbygningen mhp. fattigdomsbekæmpelse blandt samarbejdsorganisationerne i Syd igennem konkret erfaringsudveksling inden for områderne lavteknologisk innovation, uddannelse, og demokratisk konflikt- og problemløsning ; b. At bidrage til at forbedre gennemslagskraften for de lokale organisationer i kraft af netværksopbygning inden for regionen både blandt organisationerne i Syd og Nord; c. At øge de danske samarbejdsorganisationers kapacitet til at styrke oplysnings-arbejdet om den vestafrikanske region som kulturelt, økonomisk og politisk sammenhængende.

Målgrupper :

a. 18 medlemmerne fra foreningerne i Syd, i alt ni foreninger fordelt på: Burkina Faso (to foreninger), Guinea Conakry (fire foreninger), Mali (en forening), Niger (en forening ) Senegal (en foreninger). Der tilstræbe ligelig kønsfordeling. b. 8 repræsentanter fra de danske samarbejdsorganisationer.

Resume:

Projektet, der tager form af et netværksseminar, har til formål at styrke partnerskab både mellem foreninger i Vestafrika og Danmark og regionalt i Vestafrika og i Danmark. Seminaret har ligeledes til formål at styrke erfaringsopsamling mellem ligesindede foreninger i Nord og Syd gennem erfaringsudvekling. Ideen til seminaret, der er blevet til på baggrund af en dialog mellem partnerne i Syd og partnerne i Nord, tager udgangspunkt i konstateringen af de hæmmende konsekvenser, som det svage eller manglende netværk har for netop erfarings-opsamling. Det antages at et struktureret seminar med rimelighed vil være medvirkende til at skabe et fordybende forum for erfaringsudveksling, der på sigt vil styrke kapacitetsopbygningen i de forskellige foreninger og dermed regioner, samt at opfylde behovet for styrkelse af regionale netværk. Endvidere har projektet til formål at styrke bæredygtig udvikling i Vestafrika.