Tilbage

Forbedring af fattige bønders levevilkår gennem bedre kommercialisering af deres produkter og styrkelse af bondebevægelsen

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

503.350,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Asociación de Trabajores del Campo (ATC)

Overordnede mål :

Fattige bønder i Jinotega er i stand til at forbedre deres levevilkår gennem stærk organisering og udvikling af potentialet i deres landbrug.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1: 7 kooperativer, medlemmer af ATC Jinotega sælger udenom lokale mellemmænd. Projektmål 2: 10 kooperativer, medlemmer af ATC Jinotega, besidder basale kundskaber indenfor regnskabsførelse og produktionsplanlægning og har herved mulighed for at udføre økonomiske aktiviteter samlet. Projektmål 3: ATC Jinotegas ledelse har konsolideret sin evne til at uddanne sine medlemmer i grundlæggende administration (10 kooperativer) og har opbygget ny kapacitet i rådgivning i forretningsførelse (7 kooperativer).

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 759 medlemmer (hvor af 329 er kvinder) af 17 kooperativer og deres familier - i alt ca. 4.550 personer. - 17 kooperativer er delt op i to grupper, med forskelligt udgangspunkt for projektet – alt efter deres forudgående viden indenfor regnskabsførelse og produktionsplanlægning Den sekundære målgruppe er ATC Jinotegas øvrige ti kooperativer og deres familier, som samlet giver ca. 2640 personer. Samt ATC Jinotegas ledelse på 11 personer. Den samlede sekundære målgruppe består således af 2651 personer.

Resume:

Formålet med projektet er gennem uddannelse at forbedre 7 kooperativers muligheder for at afsætte deres produkter samt øge den økonomiske aktivitet i andre 10 kooperativer, alle beliggende i et af Nicaraguas mest isolerede landområder Jinotega og alle organiseret i bondebevægelsen Asociacíon de Trabajores del Campo Jinotega (ATC). Ledelsen i ATC Jinotega styrkes til at kunne fortsætte denne uddannelse af alle sine 27 kooperativer efter projektets afslutning. Uddannelsen vil ske gennem styrkelse af kooperativernes administration af menneskelige såvel som økonomiske ressourcer, samt deres viden om markedet og forhandling. Derudover styrkes de regnskabsmæssige kompetencer blandt kooperativernes medlemmer samt skabe kapacitet til at lave produktionsopgørelser og – planer for at danne grundlag for flere fælles økonomiske aktiviteter. Disse aktiviteter vil til sammen styrke bøndernes afsætningsmuligheder på et marked, hvor de traditionelt er marginaliserede. Det forventes, at fattige bønder i Jinotega herved er i stand til på sigt at forbedre deres levevilkår gennem stærk organisering og udvikling af potentialet i deres landbrug.