Tilbage

Jordbrug med trækdyr i Uganda

Organisation:

Afrika In Touch

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.05.2008

Projekt slut:

31.12.2011

Beviliget beløb:

398.168,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Kamuzinda Farm

Overordnede mål :

Målet er at forbedre arbejdsmetoden og udbyttet på jordbrugsproduktionen hos de fattige bønder, ved at indføre okser som trækdyr til jordbearbejdningen.

Umiddelbare mål :

1. At brug af trækdyr er almindelig blandt målgruppen. 2. At høstudbyttet bliver væsentlig forøget hos deltagerne. 3. At målgruppen er organiseret i grupper hvor de alle har adgang til redskaber og trækdyr.

Målgrupper :

80 fattige kvinder og mænd, som i forvejen beskæftiger sig med landbrug. Disse farmere benytter håndhakke og har svært ved at opnå en bæredygtig produktion. Der vil især udvælges blandt unge farmere som er mere modtagelig for nytænkning.

Resume:

Kamuzinda Farm ligger i et område i Uganda, hvor størstedelen af jordbehandlingen foregår med håndhakke. Dette er en meget tidskrævende metode, som kun kan anbefales til meget små arealer. Ved opdyrkning af lidt større arealer med afgrøder som majs og bønner vil mekanisering være nødvendigt for at opnå bæredygtig produktion. Her ville brugen af trækdyr kunne opbygge farmernes kapacitet uden at blive en økonomisk belastning. Projektet går ud på at undervise og instruere 80 farmere i reduceret jordbehandling ved brug af lokale okser som trækdyr. På den måde vil farmerne opnå en stor arbejdsbesparelse på opdyrkningen af jorden og derved opnå en større produktion og effektivitet på deres jordbrugsproduktion. Farmernes egen jord vil blive anvendt til undervisningen, hvor forskellige afgrøder vil blive demonstreret. Derefter har farmerne et godt grundlag for at vælge, hvilke afgrøder de vil dyrke fremover. Farmerne vil i grupper få tildelt okser, plov, vogn og diverse redskaber.