Tilbage

Flygtninge Fortæller

Organisation:

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.02.2017

Projekt slut:

30.06.2017

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Oplysningsaktiviteten vil bestå af tre forskellige kultur- og debatarrangementer, som skal afholdes i tre forskellige mellemstore danske byer. Centrum for arrangementerne er live-interviews med to flygtninge, som efterfølgende vil svare på spørgsmål og debattere med publikum. Det er frivillige fra DFUNK, der vil være ansvarlige for både interview og ordstyring, og derfor søger vi bl.a. midler til at uddanne dem til at kunne varetage denne opgave. Hvert arrangement indledes med visning af en film inden for flygtningetemaet, efterfulgt af et fagligt oplæg hvor politiske og juridiske problemstillinger, der præsenteres i filmen, uddybes og afklares. Herefter følger interview og debat med flygtningene selv, som om nogen kan belyse og nuancere de problematikker, som film og fakta-oplæg allerede har berørt. På denne måde understøtter de forskellige dele af arrangementet hinanden, så publikum i sidste ende går derfra med et bredt og solidt grundlagt for selv at deltage i debatten om den aktuelle flygtningesituation i Danmark og internationalt.