Tilbage

Pamodzi PaKazi (Together for Girls)– Community mobilization on the rights of women and girls in Zambia.

Organisation:

Crossing Borders

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.02.2020

Projekt slut:

31.01.2021

Beviliget beløb:

477.744,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zambia

Lokale partnere:

  • Circus Zambia

Overordnede mål :

The overall objective of the intervention is to create more awareness among youth and communities in Lusaka (Zambia) on women’s rights; the importance of gender equality and how to use (creative) tools to lobby for equal rights.

Umiddelbare mål :

1. Increased knowledge of women’s rights and local and legal contexts among 616 youth. 2. Increased knowledge of artivism and using circus/dance for change (among 16 Circus Zambia (CZ) youth) and increased competence in designing and delivering creative workshops on women’s right. 3. Increase the wider local communities’ and local leaders’ women's rights knowledge as a precursor to gaining their support, and as a building block towards lobby and advocacy for policy change.

Målgrupper :

The direct target groups of our project are as follows - 16 peer educators (8 females, 8 male): These 16 selected peer educators are young CZ members aged between 16-20 years from different vulnerable communities in Lusaka. They have been involved in the organisation for the last years and have been selected to be young leaders, performers and workshop leaders. They also train the younger circus Zambia members. During this project they will learn how to use their existing skills to become knowledgeable and able to lead change in their communities. They will receive the intensive workshops from PEPETA and CZ and will use these to create their own workshops which they will deliver to CBO’s. Then they will create a show with key messages and will be at the forefront of engaging with the community leaders. In addition, they will learn on how to use social media for advocacy and will manage the social media campaign. This will help them in their future endeavours in Circus Zambia and as young change makers in their communities. - 600 youth (50% female): These are young people who are connected to our partner CBO’s in the 8 communities targeted in this project. They are between 15-20 years and are actively participating in their local youth group. They will all participate in the workshops designed by the peer educators and in the community events and carnival. These activities will ensure they have increased knowledge on women’s rights and on how to be activate citizens. The continued contact moments will ensure they feel engaged with the project and the fact that their peer educators come from their community will possibly lead to engaged sustainable advocacy efforts. - 480 parents/community members (50 % female): These are the adults connected to the CBO’s targeted for the workshops. Mostly these will be the parents of the youth engaged in the project, as well as any other adults connected to the CBO. We will work together with the CBO to identify the adults most relevant for this exercise. They will participate in a workshop designed by Circus Zambia for adults on gender equality and will be invited to community events and carnival. By engaging them in these activities we ensure that they are supportive of the young people’s advocacy efforts. - 24 community leaders: In liaison with the CBO, community members and youth we will identify community leaders in each community. These can be leaders with formalized power (councillors, MP etc.) or informal power (church leaders etc. school heads). They will be invited to take part in the workshops, community events and carnival. By engaging them in these activities we ensure that they are supportive of the young people’s advocacy efforts. Our project has an indirect/secondary target group as follows: - 3000 general audience members (500 @carnival, 2500 through social media campaign). These are general audience members, who will know about the project through social media, written media, radio or TV. They will come to the public events and get information from the shows and from the written tools. They are engaged in these activities so more young people can have knowledge of women’s rights and so that the advocacy efforts can have a broader support basis in Zambian society.

Resume:

Det overordnede mål med interventionen er at skabe større opmærksomhed blandt unge og samfund i Lusaka (Zambia) om kvinders rettigheder; betydningen af ligestilling mellem kønnene og hvordan man bruger (kreative) værktøjer til at lave fortalervirksomhed for lige rettigheder og omkring ligestilling. Dette overordnede mål nås gennem tre specifikke mål som følger. For det første, at øget viden om kvinders rettigheder og lokal og juridisk kontekst blandt 616 unge. Øget viden om 'artivisme' og brug af cirkus/dans til forandring (blandt 16 Circus Zambia (CZ) ungdom) og øget kompetence i at udvikle og levere kreative workshops til kvinders ret. Og forøg de bredere lokalsamfundets og lokale lederes viden om kvinders rettigheder som en forløber for at få deres støtte og som en byggesten til lobbyen for politikændring.