Tilbage

Aprender Jugando - Lær Legende

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.12.2009

Beviliget beløb:

2.601.313,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Axis - Bolivia
  • El Servicio de Asentamientos en Bolivia (SAHB)

Overordnede mål :

Børns vilkår og sociale udvikling i Sica Sica og Umala kommune er forbedrede

Umiddelbare mål :

1. Ved udgangen af 2009 har 1000 børn i i Sica Sica- og Umala kommuner benyttet socialpædagogiske tilbud bygget på de udviklede participatoriske principper. 2. Ved udgangen af 2009 benytter grundskolelærere ved skoler i Sica Sica- og Umala, kommuner samt seminarielærere de i projektet udviklede undervisningsmetoder. 3. Ved udgangen af 2009 har andre kommuner og relevante regionale og statslige myndigheder kendskab til projektets koncept, metode og erfaringer.

Målgrupper :

Det primære målområde for projektaktiviteterne er Sica Sica og Umala kommune i Aroma Provinsen, der gennem de sidste 15 år har dannet base for DIBs aktiviteter i Bolivia. Den direkte målgruppe er: - 150 lærere på folkeskoler, - 8 seminarielærere - 240 studerende - 1800 elever (900 drenge og 900 piger, 5-15 år) tilhørende 66 skoler i 8 skoledistrikter - 4 ludotekarer, der forvalter ludotekerne Sekundær målgruppe: - 1000 forældre - 20 landsbyfællesskaber (comunidades), omkring 10.000 indbyggere) - 30 civilsamfundsorganisationer i de to kommuner, der tilsammen har 36.000 indbyggere Endvidere henvender metodemanualen, der bl.a. beskriver hvordan lignende initiativer kan iværksættes, sig til alle Bolivias 314 kommuner og de statslige myndigheder.

Resume:

Projektet, som er et samarbejde med SAHB, El Servicio de Asentamientos Humanos en Bolivia", sigter mod at udvikle og introducere deltagerorienterede og demokratiske undervisnings-metoder i en boliviansk virkelighed. Etablering af ludoteker udgør kernen i projektet. Skolebørn kan efter skoletid komme for at lege og deltage i forskellige forløb samtidigt med at ludotekerne fungerer som lokale udviklingscentre. I tæt samspil mellem projektansatte, lokale lærere og lærerstuderende gennemføres efteruddannelsesforløb og de introducerede metoder afprøves i såve ludoteker som lokale skoler. Udgangspunktet er den bolivianske uddannelseskontekst og børnenes egen virkelighed. Dermed rustes: - børn/elever til at blive motiverede, vidende og handlende borgere - lærere til at skabe nye forudsætninger for børns udvikling - forældre til aktivt at støtte deres børns uddannelse og udvikling i skole og hjem. Projektet vil sikre, at erfaringerne bliver indsamlet, videregivet og implementeret i uddannelsesarbejdet i andre kommuner samt hos regionale og nationale myndigheder.