Tilbage

Youth for Good Governance - in Ghana's emerging oil economy

Organisation:

Crossing Borders

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

29.02.2012

Beviliget beløb:

499.129,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • National Council of Churches Kenya (NCCK)

Overordnede mål :

At styrke unges deltagelse og civile engagement for at sikre en bæredygtig udvikling i udnyttelsen af Ghana’s (natur)ressourcer.

Umiddelbare mål :

'- At opbygge kapaciteten hos unge til at deltage aktivt og konstruktivt som civilsamfund i forbindelse med fund af olie i Western Region, Ghana. - At forberede et ungdomsnetværk med mål om at støtte at olie fund i Ghana bliver en styrkelse af national udvikling, snarere end en kilde til konflikt.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Unge i alderen 15 til 35 år fra de 6 kystdistrikter i Ghanas vestlige region. Projektet vil specielt henvende sig til 60 unge ledere af ungdomsgrupper, der efter træning vil nå ud til omkring 10.000 andre unge (mindst 50% kvinder).

Resume:

Dette projekt adresserer en højaktuel problemstilling – den hastigt voksende olieindustri i den vestlige region af Ghana og civilsamfundets rolle i kampen om ’det sorte guld’. Den store generation af unge i området øjner chancen for at slippe ud af fattigdom og arbejdsløshed, men deres håb er ofte baseret på uvidenhed og risikerer at blive vendt til frustration og danne grobund for konflikt, ved en potentiel ulige fordeling af udbyttet ved høsten af naturens ressourcer. Projektet vil særligt mobilisere 60 unge mennesker i de 6 berørte distrikter til at blive konstruktive, velinformerede deltagere i informationsstrømmen og debatten omkring olien, ved gennem kapacitetsopbygning, dialogfora og ungdomsstyrede oplysnings/kampagneaktiviteter at lade unge skabe egne muligheder for at blive aktive deltagere. Det er en nødvendighed og en aktuel anledning til at styrke unges deltagelse i udviklingsbestræbelser og derved sikre, at olien kommer befolkningen i området til gode uden at gøre unødig skade.