Tilbage

Projektudvikling i Bolivia

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.03.2009

Projekt slut:

31.03.2009

Beviliget beløb:

78.258,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS

Resume:

Formålet med aktiviteten er at færdiggøre planlægningen af et udviklingsprojekt i Bolivia. Det nærværende projekt har til formål at reducere fattigdommen, beskytte naturressourcerne og håndhæve indfødte folks rettigheder i Tacana og Cavineña indianernes territorium i Bolivias nordlige Amazonas. Projektets hovedkomponenter er: (1) udvikling af en bæredygtig skovfor-valtningsplan inklusiv FSC-certificering af skoven; (2) kommercialisering af bæredygtige tøm-merprodukter, samt (3) fortalervirksomhed for indianske folks territoriale rettigheder. Nepenthes’ samarbejdspartner, CEJIS, har i mere end to årtier fungeret som målgruppens nær-meste rådgiver i juridiske spørgsmål samt spørgsmål vedrørende territorieforsvar og forvaltning, og har således udviklet et nært tillidsforhold til de indianske organisationer samt et detaljeret kendskab til projektområdet. Besøgsrejsen til Bolivia skal i særdeleshed bidrage til: - Finpudsning af projektets strategi og aktiviteter med direkte deltagelse af målgruppen - Et eget nuanceret billede af problemer og potentialer i forbindelse med bæredygtig skov-forvaltning og kommercialisering af certificerede tømmerprodukter i projektområdet. - Et mere detaljeret kendskab til myndighedernes planer og interesser i udviklingen af bæ-redygtig skovforvaltning, således at projektets mål og aktiviteter så vidt muligt koordine-res med lokale myndigheder og forankres i et fælles ansvar for succes og videreførelse af aktiviteter. - Afklaring af muligheder for koordinering og samarbejde med Danida og andre danske og internationale NGOer med samme tematiske og/eller geografiske fokus.