Tilbage

Peer Education for Democracy Building

Organisation:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Pulje:

Puljen for Naboskab

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.03.2017

Projekt slut:

31.12.2017

Beviliget beløb:

184.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Georgia

Resume:

Projektets formål er at fremme den unge generations lyst og evne til aktivt at udøve deres borgerrettigheder og styrke motivationen hos de unge til at tage aktiv del i det offentlige liv – på den traumatiske baggrund af 70 års sovjetstyre efterfulgt af en turbulent periode med etniske spændinger og krige og voldsom korruption i Georgien. Samarbejdspartneren ADP (Academy for Peace and Development) er vokset ud af arbejdet med internt fordrevne fra delrepublikken Abkhaziens konflikt med centralregeringen i Tbilisi i 1990erne og har siden 2002 udvidet sit arbejde blandt ofrene fra denne konflikt til en generel indsats mod den udbredte mangel på politisk bevidsthed og engagement i samfundslivet hos en ungdom opvokset i det postsovjetiske samfund. Projektets metode er peer education, idet første fase er at træne en udvalgt gruppe af unge fra hovedstaden, i første omgang 40 mellem 16 og 25 fordelt på to grupper. Disse vil i projektets anden fase fungere som trænere for 200 unge, med trænerne fra den første fase som mentorer. Målet er ved denne metode at nå ud til sammenlagt 2000 unge inden for projektets tredje fase (disseminationsprocessen).