Tilbage

Shigikirana Savings for Life II (SSFL)

Organisation:

Baptistkirken i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.08.2013

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

3.151.939,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burundi

Lokale partnere:

  • Dutabarane - Urunani Rw'Imbabazi

Overordnede mål :

Forbedre de økonomiske forhold for de fattigste i Burundi samt reducere stigmatiseringen af HIV/AIDS ramte og forebygge nye tilfælde.

Umiddelbare mål :

1) 59.660 nye medlemmer af låne-spare-grupper advokerer socioøkonomisk velfærd for både dem selv og lokalsamfundet. 2) 50 % af låne-sparegruppemedlemmerne er engagerede i HIV forebyggelse, som fører til en reduktion af diskriminationen mod HIV/AIDS smittede og hjælper forældreløse børn.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 59.660 fattige og deres familier, som er involverede i HIV/AIDS prævention, omsorg for forældreløse børn og behandling af de smittede. Dette inkluderer de smittede, deres familier, naboer, kirker og frivillige. Den sekundære målgruppe er frivillige (Village Agents) som formidler projektets budskab. Disse er ofte valgt ud fra den primære målgruppe. De vil modtage træning i hvordan budskabet formidles, etablering og støtte af nye låne-spare-grupper. Målet er at 35.796 (mindst 60 %) af den primære målgruppe er kvinder. Desuden skal mindst tre ud af fem pladser i et lederteam besættes af kvinder. Kvinder vil blive opfordret til at indtage lederpositioner.

Resume:

Projektet gennemføres i samarbejde med Dutabarane i Burundi. Dets formål er at forbedre fattiges forhold i Burundi, således at de er i stand til at advokere for og forbedre levevilkårene. Målgruppen er 59.660 personer som er involveret i HIV/AIDS forebyggelse og omsorg for forældreløse børn og sygdomsramte. Inkluderet er de sygdomsramte, deres familier og lokalsamfundene, som de bor i. Projektet vil via lokale medlemskirker medvirke til dannelse af 2.983 låne- og sparegrupper. Projektet fokuserer på fortalervirksomhed og uddannelse af lokalsamfund til at drage omsorg for sygdomsramte familier samt i at undervise i HIV/AIDS forebyggelse, hvilket 14.915 lokale ledere uddannes til. Som noget nyt vil et formål også være at påvirke beslutningstagere til at forbedre fattiges vilkår i samfundet.