Tilbage

Klimavenlig, Rettighedsbaseret & Fattigdomsorienteret Skovbevarelse.

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (RevApp)

Projekt start:

01.02.2019

Projekt slut:

01.02.2019

Beviliget beløb:

150.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed