Tilbage

Ability beyond disability

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

03.08.2020

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

483.157,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Association for the Physically Disabled of Kenya

Overordnede mål :

Det overordnede mål for denne intervention er at teste metoder til og levede erfaringer med at styrke en inklusion af personer, især unge, med handicap på arbejdsmarkedet.

Umiddelbare mål :

1) Styrke APDK’s kapacitet til at arbejde for integration på jobmarkedet og tackle systemiske og holdningsmæssige barrierer for økonomisk selvstændighed for unge med handicap. 2) Teste metodologi, hvorved et udvalgt antal forældre til unge med handicap uddannes som mentorer med fokus på økonomisk empowerment. 3) Træne 10 unge med handicap til at blive ambassadører således, at de er i stand til at gennemføre oplysningskampagner og påvirke interessenter ift. inklusion af unge med handicap på arbejdsmarkedet.

Målgrupper :

Den primære målgruppe i denne intervention består af 15 udvalgte medarbejdere fra APDK’s hovedkontor i Nairobi, 25 forældre som skal fungere som mentorer for økonomisk empowerment og 10 ungdomsambassadører i alderen 20-30 år (lige fordeling af køn). Interventionen forventes i alt at nå ud til minimum 2000 interessenter, virksomhedsledere og repræsentanter for regeringen.

Resume:

I denne intervention afprøver 100% for Børnene sammen med Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) nye metoder til at skabe økonomisk empowerment og inklusion på arbejdsmarkedet for unge med handicap i Nairobi. Interventionen består af tre gensidigt påvirkende komponenter; fortalerarbejde, træning af forældre som mentorer og træning af unge ambassadører. Disse komponenter skal tilsammen bidrage til individuel empowerment, styrkelse af organisering i civilsamfundet og en øget evne blandt APDK, mentorerne og ambassadørerne til at lave fortalerarbejde. Derigennem skabes mulighed for at forme de sociale og politiske processer, der er afgørende for, om unge med handicap kan blive en inkluderet del af arbejdsmarkedet i Kenya. Interventionen bygger på tidligere erfaringer blandt de to partnere med økonomisk empowerment af forældre og brugen af unge ambassadører i fortalerarbejdet. Indsatsen foregår på et opportunt tidspunkt, idet der er et lovgivningsmæssigt mulighedsrum i den kenyanske kontekst.