Tilbage

Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Oddar Meanchey (ACSO)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.03.2019

Projekt slut:

31.07.2020

Beviliget beløb:

1.999.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Cambodia

Lokale partnere:

 • Community-based Integrated Development Organization (CIDO)
 • Khmer Buddhist Association (KBA)
 • Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
 • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål :

Fattige mennesker i landdistrikterne i Oddar Meanchey har opnået forbedrede levevilkår, fordi stærke civilsamfundsorganisationer har udviklet sig i deres lokalsamfund

Umiddelbare mål :

• I juli 2020 har en fællesforening for lokale landbrugs-andelsforeninger i Oddar Meanchey (Provincial Agricultural Cooperative Union (PACU)) opbygget demokratisk og organisatorisk kapacitet til effektivt at kunne støtte 9 andelsforeninger (Agricultural Cooperatives (ACs)), som repræsenterer mindst 1.500 medlemmer. • I juli 2020 har 7 ud af 9 andelsforeninger forbedret evnen til at drive levedygtige andelsselskaber og servicere medlemmerne på passende vis (hjælpestoffer, kontrakt landbrug, kreditlinjer, faglig træning m.v.) • I 2020 er 90 ud af 100 selvhjælpsgrupper (Self Help Groups (SHGs)), 9 landbrugs-andelsforeninger, PACU og ADDAs fire lokale partnere bevidste om centrale landbrugs- og landdistriktspolitiske forhold, og de påvirker lokal og national beslutningstagning om udviklingen i landdistrikterne.

Målgrupper :

Projektets målgruppe (Right-holders) er primært fattige beboere i landdistrikterne – især kvinder. Målgruppen består af eksisterende - samt nye - medlemmer af 9 landbrugs-andelsforeninger og 100 selvhjælpsgrupper.

Resume:

The Action is aiming to support agricultural cooperative development in Oddar Meanchey Province, Cambodia. A Provincial Agricultural Cooperative Union (PACU) is established - in line with the Cambodian sub-decree on Agricultural Cooperatives (ACs) and West European best practice - to aggregate ACs, improve bargaining power and to represent poor farmers in policy dialogs at provincial and national level. Existing 9 ACs are upgraded to fulfil their mission in a more professional manner e.g. further development of business activities operated by ACs, secure accountability and transparency of their organisations, deliver appropriate services to members – including existing Self Help Groups - and to influence decision making regarding rural development. Democratic, organisational and commercial capacity of the PACU and ACs is built, which significantly will improve long-term sustainability of previous interventions.