Tilbage

Institutionalizing Interactive Environmental Education into the Nepalese Education System (IIEENES)

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.07.2014

Projekt slut:

29.02.2016

Beviliget beløb:

3.665.182,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Wildlife Conservation Nepal (WCN)

Overordnede mål :

Institutionalisering af interaktiv miljøundervisning i det nepalesiske uddannelsessystem bidragende til bevidsthed om og adfærdsændring inden for miljøbeskyttelse og bæredygtig ressourceudnyttelse og styrkelse af civilsamfundets rolle i at påvirke de nationale læreplaner indenfor området.

Umiddelbare mål :

1. I 2017, praktiserer mindst 3.200 skoler i alle fem udviklingsregioner i Nepal en form for interaktiv miljøundervisning og udendørs læring og har skabt kernegrupper af dygtige lærere. 2. I 2017, afspejles den øgede bevidsthed om fordelene ved interaktiv børnecentreret tilgang til miljøundervisning og udendørs læring i skolens praksis og/eller officielle læreplaner på enkelte skoler såvel som på distrikts-og nationalt plan.

Målgrupper :

• Folkeskolelærer (mindst 800) • Undervisningsministeriet • Skolebørn (10.000 fra 300 forskellige skoler) • WCN ansatte og frivillige (ca. 200)

Resume:

Interaktiv miljøundervisning anses af mange som en af de mest langsigtede miljøløsninger. IIEENES (”Institutionalisering af interaktiv miljøundervisning i det nepalesiske uddannelsessystem”) er et samarbejde mellem Wildlife Conservation Nepal (WCN) og Skovdyrkerne. Projektet fokuserer på fortalervirksomhed for miljøundervisning i officielle læreplaner og en styrkelse af nepalesiske læreres muligheder for at udbrede nye miljøundervisningsmetoder. IIEENES bygger på erfaringerne fra NPP (“Nepal Rullende Naturskole”), som har udformet metoder til interaktiv miljøundervisning i over 300 skoler og støttet indarbejdelsen af miljøundervisning i lokale læreplaner. I samarbejde med MoE vil IIEENES udbrede metoderne nationalt ved at engagere og træne lærere over hele landet til at anvende de nye metoder, danne ”grønne netværk” og indarbejde miljøundervisning i lokale læreplaner. En demonstrationsmodel for miljøundervisning og ”skole til hjem til lokalsamfund” projekter vil også blive udviklet i samarbejde med en lokal skole.