Tilbage

Resocialisering af marginaliserede børn

Organisation:

Børnenes Liv

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2004

Projekt slut:

01.10.2006

Beviliget beløb:

754.563,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Colombia

Lokale partnere:

  • Islamic Charity Organization for Zahria and Hagar Al-Nawateya (RAD)

Overordnede mål :

Minimering af antallet af ”gadebørn fra gaden” i Bogotá gennem forebyggende aktivitet.

Umiddelbare mål :

På basis af vellykket medarbejderhvervning, - træning samt styrkelse af det lokale netværk etableres socialt kontaktcenter, der i netværkssamarbejde formidler resocialiseringsmuligheder for den primære målgruppe, börn 0-10 år. Der tilbydes basal service (mad, hygiejne, beklædning, undervisning og forebyggende rådgivning. Kontaktcentret (”gadeskolen”) etableres geografisk i bydelen Country Sur som operationsbase (politisk kommunen ”Uribe Uribe”). Det planlagte primære operationsområde bliver i en radius af 2 km. Mod öst og syd med de marginale sektorer ”Las Lomas”, ”Bochica”, ”Molinos” og ”Marruecos”, i alt en mariginalbefolkning på 600.000 indbyggere.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er piger og drenge i alderen 0 – 10 år af kategorierne gadebørn, forældreløse børn og andre voldsramte børn, med et eller flere af fölgende, typiske distinktioner: Sociale:· Börn, som ikke modtager skoleuddannelse· Börn, som arbejder i gaderne (börn ”i” gaderne)· Börn, som lever i gaderne (börn ”fra” gaderne)· Börn, udsat for fysisk overgreb og vold· Börn i misbrugHelbredsmæssige:· Börn med fejl- eller underernæring· Börn med fysiske sygdomme og handicaps· Börn med mentale forstyrrelserProjektets sekundære gruppe er børnenes sociale netværk, med fokus på deres familier. Anslået antal servicerede personer i primære målgruppe i projektperioden: 1500 Heraf börn 0-10 år: 600 Heraf forventet antal servicerede börn 0-10 sikret i bæredygtigt miljö/behandling: 200

Resume:

Projektet er en udbygning af partnerorganisationen Pan De Vidas resocialiseringsprogram af gadebørn, forældreløse børn og andre voldsramte børn i bydelen ”Country Sur” som oprerationsbase for byområdet ”Zona Sur” i Colombias hovedstad, Bogotá.Projektet skal medvirke til en bæredygtig indslusningsfase for 600 børn i alderen 0 – 10 år.Projektet er dels præventivt og dels behandlende. Præventivt, ved at dæmme op for den stadige strøm af helt unge børn, som af bl.a. sociale årsager drives ud til et ødelæggende, 24-timers liv i Bogotás gader.Behandlende, ved en indsats, der i lokalt netværkssamarbejde skal tilgodese hele den marginaliserede families velfærd, med udgangspunkt i det enkelte familiemedlems behov og situation.