Tilbage

Introduction to Partnership - Experimental Methods to Prevent Sexual Violence against Women in the Territory of Mwenga, DRC

Organisation:

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

31.05.2012

Beviliget beløb:

194.803,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Congo

Lokale partnere:

  • Femmes pour la Paix et les Droits Humains (FPDH)

Resume:

Projektets mål er at styrke en kvindeorganisation I DRC i deres arbejde for at forebygge seksuel vold mod kvinder I Mwenga provinsen I Syd Kivu, DRC. Projekt indsatsen omfatter: 1) et TOT seminar for 30 medlemmer af FPDH om national og international lovgivning vedr. kvinde/menneskerettigheder, fortalervirksomhed og lobby over for lokale og regionale myndigheder, 2) sensibiliserings kampagne over for og med inddragelse af lokalbefolkningen og repræsentanter for politi og juridiske myndigheder i Mwenga, 3) oprettelse af 6 lokale centre i Mwenga, der skal overvåge, dokumentere og rapportere til nationale og internationale instanser om seksuelle overgreb mod kvinder. i Mwenga. Det ansøgte projekt er første led i en langsigtet strategi for udvikling af et fortsat partnerskab mellem KULU og FPDH. I en senere evt. opfølgning inddrages FEMNET-Mali som tredje part. Et Syd/Syd/Nord partnerskab vil være innovativt og give fordele i form af erfarings udveksling og synergi mellem parterne.